Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Bydgoszcz – program dla uzdolnionej młodzieży 2020

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 07.10.2020
wartość stypendium: 500 zł

Bydgoszcz – program dla uzdolnionej młodzieży 2020

Wydział Edukacji i Sportu informuje, że z dniem 7 października 2020 roku upływa termin składania wniosków o Stypendia dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych w ramach Programu dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce.

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz, osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 58 59 202 lub 58 58 282.

Stypendium przyznaje się w wysokości 500 zł miesięcznie.

Zasady udzielania stypendiów:
1) o stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,
2) warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem, co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach:

 • informatyka,
 • informatyka stosowana,
 • mechatronika,
 • teleinformatyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • inżynieria materiałowa,
 • budownictwo,
 • fizyka,
 • inżynieria środowiska,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 • wzornictwo,
 • architektura,
 • energetyka,
 • transport,
 • elektrotechnika.

Wnioski o udzielanie stypendiów zgłaszają zainteresowani do 7 października każdego roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy na określonym wzorze (do pobrania poniżej). Stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,
 • zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów,
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawierającą klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bydgoszcz.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, ciekawe propozycje stypendiów dla absolwentów, i nie tylko!

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 585 89 13
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Dokumenty

do pobrania