Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka – stypendia dla uczniów – Fundacja Elbląg

organizator:

Fundacja Elbląg

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 12.07.2013

Agrafka – stypendia dla uczniów – Fundacja Elbląg

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła kolejną edycję Programu Stypendialnego AGRAFKA. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów, utalentowanych i pochodzących z niezamożnych rodzin. Wnioski przyjmowane będą w biurze Fundacji Elbląg do 12 lipca.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej. Kierowany jest on do gimnazjalistów, licealistów oraz studentów wybitnie uzdolnionych w określonej dziedzinie: nauk humanistycznych, ścisłych i artystycznych pochodzących z niezbyt zamożnych rodzin zamieszkałych w małych miejscowościach, mających ciekawy pomysł na swój rozwój.

Program prowadzony jest we współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi – m.in. z Fundacją Elbląg – które lepiej znają otoczenie kandydatów do stypendium. Na podstawie złożonych wniosków przygotowywane są profile kandydatów, a następnie przesyłane do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powoływana przez Akademię.

Stypendium przyznawane jest na okres 10-ciu miesięcy roku szkolnego i wypłacane w wysokości do 300 zł miesięcznie. Może być przeznaczone m.in. na opłacanie czesnego, zajęć pozalekcyjnych czy kursów, a także zakup podręczników, pomocy naukowych, materiałów do twórczości artystycznej.

Regulamin Programu Stypendialnego „Agrafka” oraz wniosek nominacyjny dostępny jest w załączeniu bądź w siedzibie Fundacji Elbląg. Zgłoszenia wypełnione wyłącznie komputerowo przyjmowane będą do 12 lipca w biurze Fundacji przy ul. Związku Jaszczurczego 17, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

Stypendia finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.elblag.pl

Kontakt

Fundacja Elbląg
ul. Związku Jaszczurczego 17
Elbląg


www.fundacja.elblag.pl