Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

organizator:

Towarzystwo Przyjaciól Ząbek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 21.09.2016

Agrafka Agory – Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2016/2017. Jest to projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek od czerwca 2014 r. Program współfinansowany jest ze środków Miasta Ząbki.

Do kogo skierowany jest program stypendialny?
W tegorocznej edycji na stypendystów czekają 3 stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie, w wypłacanych przez 9 miesięcy, od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
Program skierowany jest do studentów:
• od drugiego do ostatniego roku studiów I stopnia,
• pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia,
• od drugiego do ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich,
publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz zameldowani są na terenie Miasta Ząbki.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?
Aby mieć możliwość otrzymania naszego stypendium, należy wziąć udział w rekrutacji składającej się z dwóch etapów:
ETAP 1
1. Napisanie pracy długości 500-1000 słów (około 2-4 strony A4) na temat: Jak Twoja wiedza lub umiejętności zdobywane podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej?
2. Wypełnienie Wniosku o stypendium
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni, zawierające planowaną datę ukończenia studiów oraz średnią za rok akademicki 2015/2016,
2) kserokopię dowodu osobistego (Osoba legitymująca się nowym dowodem osobistym -bez wskazanego adresu zameldowania- dołącza oświadczenie o zameldowaniu na terenie Miasta Ząbki ze wskazaniem adresu) lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Ząbek (np. zaświadczenie o zameldowaniu),
3) napisaną przez siebie pracę pisemną na temat wskazany powyżej,
oraz ewentualne załączniki potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną Kandydata (np. listy rekomendacyjne, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).
ETAP 2
Osoby, które w terminie złożą powyższy wniosek z kompletem załączników zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy będzie można rozwinąć tematykę opisaną w pracy oraz przedstawić swoją aktywność społeczną i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do kiedy i gdzie mogę złożyć dokumenty?
• GDZIE: na portierni Trybuny Miejskiej (ul. Słowackiego 21)
• KIEDY: do 21 września 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: tpz.org.pl.

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
ul. Słowackiego 10
05-091 Ząbki

tpz@tpz.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
wniosek