Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

organizator:

Miasto Kraków

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w szesnastu dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, w tym projektowanie przemysłowe oraz moda, architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury „street art” – sztuka uliczna.

Stypendium będzie można przeznaczyć na realizację projektu artystycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W tym roku nowością jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa na wszystkie „osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami”, m.in. poprzez likwidację limitu wieku dla wnioskodawców – dotychczas do 35 lat w dziedzinach architektura i film oraz do 30 lat w pozostałych dziedzinach.

Wzrosła także wysokość stypendium z 8 000 zł na 10 000 zł. Doprecyzowany został tryb przyznawania stypendiów – konkurs ogłaszany przez Prezydenta Miasta Krakowa. Poprzednio nabór wniosków ogłaszany był przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sposób wyboru stypendystów nie był w uchwale doprecyzowany.

Wprowadzono kryterium oceny merytorycznej przedsięwzięcia opisanego we wniosku (znaczenie przedsięwzięcia dla wspierania rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

Precyzyjnie określono skład komisji powoływanej do opiniowania wniosków oraz trybu powołania jej członków.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa są przyznawane od 1994 roku. Laureatami Stypendiów są znani i lubiani artyści, uznani nie tylko w Polsce, ale także za granicą. To m.in. aktorki: Magdalena Cielecka, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Jamróz, reżyserka Agata Duda-Gracz oraz laureatka wielu festiwalowych nagród Małgorzata Szumowska i wielu, wielu innych.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji o Stypendium Twórczym Miasta Krakowa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, a także pod numerem telefonu 12 616 19 13.

Informacje pochodzą ze strony krakow.pl

Kontakt

Miasto Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków
tel. 12 616 19 13

http://krakow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek