Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie6
 • studenci47
 • absolwenci38
 • doktoranci1
 • inni5
Branże-+zaznacz wszystkie
 • dziennikarstwo1
 • administracja rządowa7
 • HR5
 • marketing i reklama11
 • matematyka1
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka4
 • PR i komunikacja2
 • ekologia1
 • logistyka4
 • prawo7
 • chemiczna2
 • różne6
 • inżynieria6
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe3
 • żywność i napoje2
 • sprzedaż7
 • audyt4
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • IT9
 • farmacja1
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie5
 • edukacja2
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne13
 • bezpłatne2
 • płatne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie17
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma34
 • instytucja rządowa8
 • samorząd2
 • inny2
Wróć do listy

Staże – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

organizator:

Fundacja Onkologiczna Rakiety

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
Branża:
różne

Staże – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Trwa nabór uczestników do projektu „Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w ramach konkursu „Pokonamy bariery” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 200 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań.

Projekt skierowany jest do osób, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy i spełniają łącznie poniższe warunki:

 • Posiadające orzeczoną niepełnosprawność – udokumentowaną orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • W wieku aktywności zawodowej, tzn. w przedziale 18–60 lat w przypadku kobiet oraz 18–65 lat w przypadku mężczyzn;
 • Nieaktywne zawodowo (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Zamieszkujące teren następujących województw: mazowieckiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), śląskiego (10), małopolskiego (10), pomorskiego (10), warmińsko-mazurskiego (10) i wielkopolskiego (10);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

 • przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego w trakcie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym (8h),
 • wsparcie psychologiczne, mentoringowe lub prawne w zależności od rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego (3h),
 • wsparcie pośrednika pracy (30h),
 • sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego lub specjalizacyjnego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (dla 48 Uczestników) wraz ze stypendium szkoleniowym w trakcie szkolenia na określonych warunkach,
 • trzymiesięczne staże aktywizacyjne wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1440 złotych brutto (dla 32 Uczestników), wypłacane na określonych warunkach,
 • wsparcie asystenta w trakcie stażu (24h).
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu/szkolenia na określonych warunkach.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej na podstawie potrzeb i predyspozycji Uczestnika.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Aby zgłosić się do udziału, należy przesłać na adres mailowy biura projektu:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z biurem:

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: pokonamybariery@fundacjarakiety.pl

Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28

Informacje pochodzą ze strony: fundacjarakiety.pl

Staże dla różnych grup znajdziecie w bazie naszego portalu! 

Kontakt

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2
02-972 Warszawa
tel. 577 858 333 lub 22 299 29 28
pokonamybariery@fundacjarakiety.pl
fundacjarakiety.pl