Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci44
 • absolwenci33
 • doktoranci2
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • różne9
 • inżynieria3
 • energetyka3
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • logistyka4
 • audyt2
 • stosunki międzynarodowe1
 • chemiczna1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama8
 • usługi finansowe7
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • IT6
 • prawo5
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie7
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • administracja rządowa5
 • HR4
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne2
 • płatne40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie11
 • podkarpackie3
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma35
 • instytucja rządowa6
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Staże – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

organizator:

Fundacja Onkologiczna Rakiety

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
Branża:
różne

Staże – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Trwa nabór uczestników do projektu „Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w ramach konkursu „Pokonamy bariery” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 200 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań.

Projekt skierowany jest do osób, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy i spełniają łącznie poniższe warunki:

 • Posiadające orzeczoną niepełnosprawność – udokumentowaną orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • W wieku aktywności zawodowej, tzn. w przedziale 18–60 lat w przypadku kobiet oraz 18–65 lat w przypadku mężczyzn;
 • Nieaktywne zawodowo (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Zamieszkujące teren następujących województw: mazowieckiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), śląskiego (10), małopolskiego (10), pomorskiego (10), warmińsko-mazurskiego (10) i wielkopolskiego (10);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

 • przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego w trakcie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym (8h),
 • wsparcie psychologiczne, mentoringowe lub prawne w zależności od rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego (3h),
 • wsparcie pośrednika pracy (30h),
 • sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego lub specjalizacyjnego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (dla 48 Uczestników) wraz ze stypendium szkoleniowym w trakcie szkolenia na określonych warunkach,
 • trzymiesięczne staże aktywizacyjne wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1440 złotych brutto (dla 32 Uczestników), wypłacane na określonych warunkach,
 • wsparcie asystenta w trakcie stażu (24h).
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu/szkolenia na określonych warunkach.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej na podstawie potrzeb i predyspozycji Uczestnika.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Aby zgłosić się do udziału, należy przesłać na adres mailowy biura projektu:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z biurem:

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: pokonamybariery@fundacjarakiety.pl

Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28

Informacje pochodzą ze strony: fundacjarakiety.pl

Staże dla różnych grup znajdziecie w bazie naszego portalu! 

Kontakt

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2
02-972 Warszawa
tel. 577 858 333 lub 22 299 29 28
pokonamybariery@fundacjarakiety.pl
fundacjarakiety.pl