Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

"Zdrowie UE" – konkurs dla dziennikarzy

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.07.2010

"Zdrowie UE" – konkurs dla dziennikarzy

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa związanego z tematyką opieki zdrowotnej i praw pacjentów.

Nagroda dla dziennikarzy jest częścią kampanii „Europa dla pacjentów” promującej 11 unijnych inicjatyw w dziedzinie polityki zdrowotnej. Inicjatywy te mają jeden wspólny cel – jest nim zapewnienie wyższego poziomu opieki zdrowotnej w Europie.

Nagroda trafi do dziennikarzy, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do wyjaśniania obywatelom tematów związanych ze zdrowiem i w swoich materiałach uwzględniają opinie i oczekiwania pacjentów oraz pracowników sektora opieki zdrowotnej.

Uczestnicy konkursu muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać. Muszą być zawodowymi dziennikarzami oraz mieć ukończone 18 lat. Każdy z uczestników może zgłosić najwyżej trzy artykuły. Do konkursu można zgłaszać artykuły, które zostały opublikowane pojedynczo lub w ramach serii artykułów.

Artykuły muszą dotyczyć zdrowia lub polityki zdrowotnej i odnosić się do jednego lub większej liczby tematów kampanii „Europa dla pacjentów”.

Tematy:

 • transgraniczna opieka zdrowotna
 • choroby rzadkie
 • pracownicy sektora opieki zdrowotnej
 • bezpieczeństwo pacjentów
 • dawstwo i przeszczepy narządów
 • choroby nowotworowe
 • szczepienia przeciwko grypie
 • racjonalne stosowanie antybiotyków
 • zdrowie psychiczne
 • szczepienie dzieci
 • choroba Alzheimera i inne odmiany demencji

Każdy artykuł należy zgłaszać pojedynczo przy użyciu wypełnionego formularza online. Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym, w tym w publikacjach firm, stowarzyszeń lub uniwersytetów, fundacji itp. Muszą to być artykuły dostępne − za opłatą lub nieodpłatnie − dla ogółu. Data publikacji zgłoszonych artykułów w prasie lub w Internecie musi mieścić się w przedziale od 16 czerwca 2009 r. do 18 lipca 2010 r. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu na to, że publikacja artykułu miała miejsce. Długość artykułu musi wynosić co najmniej 3 800 znaków (bez spacji).

Jury oceni artykuły w oparciu o następujące kryteria:

 • to, czy zawarte w nich informacje są nowe i ważne z punktu widzenia czytelnika
 • umiejętność utrzymania zainteresowania czytelnika
 • obiektywizm, niezależność oraz poszanowanie zasad etyki dziennikarskiej
 • oryginalność (wybór tematu, sposób jego przedstawienia, przyjęty punkt widzenia itp.)
 • wymiar badawczy: badania potrzebne do zgromadzenia informacji, zasoby oraz wysiłek włożony w przygotowanie pracy
 • wartość językowa – styl, płynność, struktura
 • treść artykułu: artykuły muszą dotyczyć zdrowia lub polityki zdrowotnej i odnosić się do jednego lub większej liczby tematów kampanii „Europa dla pacjentów”

Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy dwóch kolejnych miejsc otrzymają nagrody o wartości:

 • I – 5 tys. euro
 • II – 3 tys. euro
 • III – 2 tys. euro

Informacje pochodzą ze strony www.ec.europa.eu

Kontakt

Komisja Europejska
.
L-2920 LUXEMBOURG


www.ec.europa.eu