Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci49
 • absolwenci49
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • artystyczne26
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie50
 • międzynarodowe7
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd18
Wróć do listy

XIV Konkurs NBP za pracę magisterską z nauk ekonomicznych

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2021

XIV Konkurs NBP za pracę magisterską z nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy prac lub uczelnie.

Kapituła konkursu wybierze laureatów najlepszych prac magisterskich i przyzna następujące nagrody:

 • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
 • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
 • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,
 • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Kapituła może zdecydować o innym podziale nagród.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 15 lipca 2021 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za pracę magisterską.

Do pracy należy dołączyć odpis lub kopię dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra.

Organizatorzy proszą o przesłanie pracy w wersji elektronicznej, tzn. nagraną na płytę CD/DVD w formacie doc, docx, lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię i nazwisko oraz dopisek: „praca mgr” Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska oraz ew. tytuł pracy.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Koordynator konkursu:
Beata Przywoska
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 44 41

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Konkursy na prace dyplomowe są publikowane regularnie w naszym portalu! 

Kontakt

Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 44 41
konkursy.DEW@nbp.pl
www.nbp.pl