Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy

XIII edycja Konkursu Satyrycznego o Statuetkę Stolema

organizator:

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków:
wartość nagrody: 1000 zł

XIII edycja Konkursu Satyrycznego o Statuetkę Stolema

Już po raz 13. Organizatorzy serdecznie zapraszają twórców krótkich utworów satyrycznych wszelkiego rodzaju do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O Statuetkę Stolema”. Termin nadsyłania prac – do 20 października 2017 r., natomiast rozdanie nagród na Gali Satyry planowane jest podczas Dni Kultury Gminy Gniewino, tj. na przełomie listopada i grudnia.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów. Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail. Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne prac pocztą zwykłą lub na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wtedy tylko podpisane godłem).
Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Satyryczny”.

Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora jury. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry”, na przełomie listopada/grudnia 2017 r.

Organizator przewiduje trzy nagrody główne:
I. w wys. 1.000, – zł i statuetka „Stolema”, II – 700,- zł i III – 300,- zł,
– nagrodę specjalną za najbardziej „energetyczny” utwór konkursu,
– nagrodę dla młodego (poniżej 21 lat) „dobrze zapowiadającego” się twórcy oraz dla satyryka z powiatu wejherowskiego.
Przewidziane są też wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: dobremiejsce.gniewino.pl

Kontakt

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino
tel. 58 670 63 38
gbp@gniewino.pl
dobremiejsce.gniewino.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin