Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci28
 • absolwenci27
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne7
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie30
 • małopolskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa3
 • samorząd11
 • inny3
Wróć do listy

X Międzynarodowy Konkurs Poetycki "Sen o Karpatach"

organizator:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.06.2013

X Międzynarodowy Konkurs Poetycki "Sen o Karpatach"

X MIĘDZYNARODOWY KONKURS POETYCKI „SEN O KARPATACH”

Serdecznie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, ludzi, którzy góry znają i kochają, potrafią dostrzec bogactwo i złożoność tematyki związanej z hasłem konkursu, pozostają pod urokiem surowości gór oraz ich różnorodnego piękna.

Konkurs będzie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – młodzież do lat 20
 • Kategoria II – dorośli

Wiersze w ilości 1–3 nigdzie nie publikowane, nie wysyłane na inne konkursy, należy nadsyłać pod adresem MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem.

Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 sierpnia 2013 r. w Piwnicznej.

Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureaci I-III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe. Przewiduje się także specjalną nagrodę za zestaw wierszy inspirowanych Piwniczną i okolicami.

Informacja pochodzi ze strony: www.piwniczna.pl

Kontakt

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 11
33 - 350 Piwniczna Zdrój
tel. (18) 44 64 157
mgok_piwniczna@onet.pl
www.piwniczna.pl