Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

X Edycja Konkursu Verba Veritatis

organizator:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

X Edycja Konkursu Verba Veritatis

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić X edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziana została łączna pula nagród, ufundowana przez KPF, w wysokości 5.000 zł.
Idea konkursu:
Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Organizator ma nadzieje, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.
Do kogo skierowany jest konkurs:
Organizacja zaprasza do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne
Zakres tematyczny konkursu:
 • etyka biznesu
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • ład korporacyjny
 • innowacyjność społeczna w gospodarce
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • Jak zgłaszać prace:
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ), dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Biura KPF:
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2015 roku (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do Biura KPF)
Kapitule Konkursu przewodniczy prof. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych).
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 roku, podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni, współorganizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prakseologii, we współpracy z ANG Spółdzielnią Doradców Kredytowych i Fundacją Będę Kim Zechcę.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.kpf.pl

Kontakt

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk
tel: 58 302 92 05
konkurs@kpf.pl
www.kpf.pl