Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci66
 • absolwenci67
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie66
 • międzynarodowe4
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

X edycja konkursu "Bęc jabłkiem w głowę"

organizator:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 11.03.2011

X edycja konkursu "Bęc jabłkiem w głowę"

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu Gdańska i Sopotu.

Uczniowie pracują w 2-3 osobowych grupach, Zadaniem uczestników konkursu jest wybór zagadnienia/tematu z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem lub pokazem. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. Nauczyciel może wspomóc pracę zespołów swoją wiedzą, wskazać źródła informacji. Każdy zespół przygotowuje dokumentację zadania – jedna strona formatu A4 – zawierającą krótki opis doświadczeń i obserwacji oraz wnioski i źródła informacji. Szkole może reprezentować do 3 zespołów. Wyboru zespołów dokonują nauczyciele prowadzący podczas wstępnych eliminacji szkolnych. Informacje o wyborze zespołów należy przesłać na karcie zgłoszenia do 11 marca 2011 roku na adres:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Straganiarska 43/46
80-837 Gdańsk

Półfinałowe prezentacje prac odbędą się w okresie marzec-maj 2011 r. w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Dokładny termin będzie uzgodniony z nauczycielem prowadzącym. W tym celu nauczyciel proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialna za konkurs. Podczas prezentacji uczestnicy zademonstrują swoje prace komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów. Komisja oceniać będzie poprawność i atrakcyjność przeprowadzonych eksperymentów (obserwacji), dokumentację oraz sposób prezentacji zadania a także na dostosowanie treści przekazywanych do wieku. Finał konkursu odbędzie się  w czerwcu 2011. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości po zakończeniu prezentacji półfinałowych. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i opiekunów zespołów biorących udział w finale konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.ciee-gda.pl

Kontakt

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Straganiarska 43/46
80-837 Gdańsk
tel.: (58) 301 80 99
ciee@ciee-gda.pl
www.ciee-gda.pl