Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za pracę z nauk ekonomicznych

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.07.2020
wartość nagrody: 50 000 zł

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za pracę z nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w VII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także − za ich zgodą – promotorzy i uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

 • w przypadku pracy doktorskiej:
  nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
  w przypadku pracy habilitacyjnej:
  nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.
O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w IV kwartale 2020 r.

Prace nadesłane na konkurs powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, tzn. nagrane na płycie CD/DVD w formacie doc, docx, lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek: „praca dok.hab”. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ewentualnie tytuł pracy.

Do pracy należy dołączyć odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

Koordynator konkursu:

Beata Przywoska
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 44 41

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Konkursy na prace naukowe umieszczane są cyklicznie w wyszukiwarce portalu. 

Kontakt

Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 44 41
konkursy.DEW@nbp.pl
www.nbp.pl

Dokumenty

do pobrania