Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci65
 • absolwenci67
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.08.2017

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłosiła VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 11.08.2017 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice. Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek: „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • głównej (ogólnopolskiej)
 • regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej zamieszkujących).

Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę „R”. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (publikacje, prasa, strona internetowa) ani nagradzane. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:

 • I miejsce – 1.000 zł
 • II miejsce – 700 zł
 • III miejsce – 300 zł
  – cztery wyróżnienia I stopnia (pieniężne, po 150 zł)
  – wyróżnienia II stopnia (nagrody książkowe)
  oraz
  – nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza w kategorii regionalnej

Uwaga: Jury zastrzega sobie możliwość innego niż w regulaminie podziału nagród.

Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniu finału. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 15.09.2017 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2017 r. w siedzibie Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: biblioteka-sieroszewice.pl.

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice
tel. 62 739 62 92
ekotowska@poczta.onet.pl
biblioteka-sieroszewice.pl