Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Ogólnopolski Konkurs Inżynierski

organizator:

Board of European Students of Technology

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2011

V Ogólnopolski Konkurs Inżynierski

Zbierz drużynę 4 osób i podejmij wyzwanie. Zmierz się z tysiącami studentów z Polski i Europy w największym i najbardziej zakręconym konkursie dla przyszłych inżynierów.

Test Eliminacyjny jest podstawą do wzięcia wzięcia udziału w Finale Lokalnym Best Engineering Competition. W Teście Eliminacyjnym biorą udział Drużyny, które do 10 kwietnia 2011 roku godz. 23:59 złożyły pełna aplikację na stronie internetowej Organizatora www.bec.best.org.pl lub w wyjątkowych przypadkach poprzez wysłanie e-maila zawierającego dane Drużyny na konto Koordynatora Konkursu w danym mieście.

Podczas Testu Eliminacyjnego Drużyny reprezentowane są przez co najmniej trzy osoby, w tym obowiązkowo przez kapitana Drużyny.

Weryfikacja uczestników odbywa się wyłącznie na podstawie ważnych legitymacji studenckich lub indeksów wszystkich członków Drużyny. Po sprawdzeniu tożsamości i podpisaniu listy obecności Uczestnicy zajmują wyznaczone przez Organizatora miejsca. Po rozdaniu arkuszy, Organizator ma obowiązek poprosić Uczestników o sprawdzenie ich kompletności. W skład arkuszy Testu Eliminacyjnego wchodzą: 2 komplety Arkusza Zadań, Arkusz Odpowiedzi. Test Eliminacyjny ma charakter pisemny i składa się z części zawierającej pytania testowe oraz części z zadaniami otwartymi. Pytania testowe są jednokrotnego wyboru. W Arkuszu odpowiedzi, w przypadku każdego pytania, należy zamalować odpowiednią komórkę zgodnie z załączoną do niego instrukcją. Na rozwiązanie wszystkich zadań Drużyny mają 90 minut.

Do Finałów Lokalnych na każdej Uczelni zostanie zakwalifikowanych 14 Drużyn (7 Drużyn zgłoszonych do udziału w konkurencji Team Design oraz 7 Drużyn zgłoszonych do udziału w konkurencji Case Study), które uzyskają największą liczbę punktów. 

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 11 maja na stronie internetowej www.bec.best.org.pl.

V Ogólnopolski Konkurs Inżynierski BEST Engineering Competition 2011 (BEC 2011) jest organizowany przez cześć Grup Lokalnych Board of European Students of Technology (BEST), działających w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i we Wrocławiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci studiów I i II stopnia na następujących Uczelniach:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez złożenie pełnej aplikacji na stronie Organizatora (www.bec.best.org.pl) lub w wyjątkowych przypadkach poprzez skontaktowanie się z Koordynatorem Konkursu w danym mieście.

Drużyna składa się z czterech osób, w tym z Kapitana. Nazwa Drużyny nie może zawierać obraźliwych słów ani wyrażeń. Organizatorzy mogą zażądać zmiany nazwy Drużyny, gdy uznają ją za niestosowną. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie przez każdego członka Drużyny ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu. Członkowie Stowarzyszenia Studentów BEST nie mogą brać udziału w Konkursie. Termin nadsyłania aplikacji mija 10 kwietnia 2011r.

Konkurs składa się z trzech Etapów:

 • Test Eliminacyjny
 • Finał Lokalny
 • Finał Ogólnopolski

Test Eliminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych z zakresu matematyki, fizyki, logicznego myślenia, zadań na kreatywność itp. Test Eliminacyjny odbędzie się na każdej z w/w Uczelni 14 kwietnia 2011 roku o godz. 18:00. Dokładne miejsce zostanie podane Kapitanom Drużyn do 24 marca 2011 drogą mailową i/lub za pomocą wiadomości SMS.

Finał Lokalny składa się z dwóch Konkurencji:

 • Case Study – polega na znalezieniu i przedstawieniu optymalnego rozwiązania postawionego problemu
 • Team Design – polega na wykonaniu zadania konkursowego

Finał Lokalny odbędzie się na każdej z w/w Uczelni 25 maja 2011r. Finał Lokalny wygrywają dwie Drużyny z każdej z w/w Uczelni, wyłonione zgodnie z Regulaminem Finału Lokalnego, i przechodzą do kolejnego Etapu Konkursu – Finału Ogólnopolskiego. Warunkiem przystąpienia do Finału Ogólnopolskiego jest udostępnienie CV każdego Członka Drużyny Organizatorowi oraz zgoda na przekazanie go Sponsorowi Głównemu. Nie jest to równoznaczne z jakimkolwiek zobowiązaniem w stosunku do Sponsora.

Finał Ogólnopolski odbędzie się 6 i 7 czerwca 2011 w Warszawie. Koszty transportu na i z Finału Ogólnopolskiego pokrywa Organizator. Rodzaj transportu oraz wszelkie szczegóły podróży należy uzgodnić z Organizatorem.

Finał Ogólnopolski wygrywają dwie Drużyny wyłonione zgodnie z regulaminem Finału Ogólnopolskiego i mają możliwość reprezentować Polskę na European BEST Engineering Competition – EBEC (www.ebec.best.eu.org), który odbędzie się 1-11 sierpnia 2011 roku w Istambule. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Finale Europejskim (EBEC) jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przynajmniej jednego z członków Drużyny. Koszt transportu na i z Finału Europejskiego (EBEC) pokrywa Organizator. Rodzaj transportu oraz wszelkie szczegóły podróży należy uzgodnić z Organizatorem.

Złożenie aplikacji do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na  potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz na wykorzystanie w części lub całości przez Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.2011.bec.best.org.pl

Kontakt

Board of European Students of Technology
.
.


www.2011.bec.best.org.pl