Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

V Konkurs Poetycki Młodych im. Magdaleny Iwanickiej

organizator:

Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "Ełk XXI"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 01.07.2010

V Konkurs Poetycki Młodych im. Magdaleny Iwanickiej

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Ełk XXI” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku zapraszają wszystkich, którzy nie ukończyli jeszcze 21 lat do udziału w Konkursie Potyckim Młodych im. Magdaleny Iwanickiej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy nie ukończyli 21 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie do 01.07.2010 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 17B
19-300 Ełk

zestawu 4 wierszy własnego autorstwa w czterech egzemplarzach maszynopisu. Prace należy podpisać godłem (pseudonimem autorskim), zaś w zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem trzeba umieścić swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz rok urodzenia i nazwę szkoły lub uczelni.

Przyznana zostanie nagroda główna i wyróżnienia. Nagrody nie będą miały charakteru premii finansowej. W skład jury wejdą poeci i krytycy literaccy. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Uroczyste podsumowanie odbędzie się 17 września 2010 roku podczas Jesiennego Ogrodu Poetyckiego w Ełku. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.

Informacje pochodzą ze strony www.kultura.elk.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "Ełk XXI"
.
.


www.kultura.elk.org.pl