Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe5
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Turniej poetycki "Orzech"

organizator:

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.09.2015

Turniej poetycki "Orzech"

Organizator zaprasza do udziału w IX edycji Turnieju Poetyckiego Orzech im. Jerzego Kozarzewskiego. Prace konkursowe można wysyłać do 5 września br. Finał imprezy i wręczenie nagród odbędzie się 24 października br.

 

Zasady uczestnictwa:

 

warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis)

nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć:

 

 • zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej);
 • oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany
 • oświadczenie, że autor zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do  lat 18, czy powyżej 18 lat).

Termin nadsyłania utworów:

 

Prace należy nadesłać  do dnia 5 września 2015 r. na adres :

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Nagrody:


Organizator  konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach :

 

W kategorii do lat 18:

I miejsce – 700,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha”

II miejsce – 500,00 zł (brutto)

III miejsce-  400,00zł (brutto)

 

W kategorii powyżej 18 lat:

I miejsce – 1.400,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha”

II miejsce – 1.000,00 zł (brutto)

III miejsce – 800,00 zł (brutto)

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


Informacje pochodzą ze strony www.nysa.eu

 

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Polityki Społecznej
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
tel: 77 408 05 78
p.kostrzewa@www.nysa.pl
www.nysa.eu