Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Program Pramerica Moc Działania

organizator:

Fundacja Pramerica

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2017

Program Pramerica Moc Działania

Przyszedł czas, aby międzynarodowe uznanie zdobyły inicjatywy społeczne realizowane przez polskich uczniów. Właśnie wystartowała pierwsza polska edycja międzynarodowego programu Prudential Spirit of Community pod nazwą Pramerica Moc Działania.

Wystarczy, że uczniowie, którzy angażują się w działania na rzecz potrzebującym i mają głowę pełną pomysłów jak zmienić świat na lepszy opowiedzą o swoich inicjatywach, a nauczyciele pomogą im w wypełnianiu zgłoszeń. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć skanem na adres mocdzialania@pramerica.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Pramerica do 30 listopada br.

Program Pramerica Moc Działania realizowany jest przez Fundację Pramerica oraz Pramerica Życie TUiR SA we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wsparcia inicjatywie udzieliły również organizacje, które pochwalić się mogą niezwykle cennym doświadczeniem przy organizacji inicjatyw edukacyjnych i społecznych, skierowanych do młodzieży oraz aktywnym promowaniem idei wolontariatu. Są nimi: Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Amerykańska Izba Handlowa AmCham oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronami medialnymi wydarzenia zostały natomiast redakcje dwóch najpopularniejszych w Polsce czasopism dla uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli Perspektywy oraz Cogito.

– Doświadczenie każdego z partnerów będzie niezbędne w ocenie nadesłanych przez szkoły formularzy i pozwoli nam w rzetelny i obiektywny sposób wybrać te, które zasługują na wyjątkowe wyróżnienie – mówi Małgorzata Morańska, prezes zarządu Fundacji Pramerica – Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia zaangażowanych uczniów.

W Projekcie może wziąć udział osoba która ukończyła 13 rok życia, jest uczniem Szkoły Ponadpodstawowej, uzyskała rekomendację swojej Szkoły oraz mieszka na terytorium Polski. Każda Szkoła może rekomendować maksymalnie dwie osoby do uczestnictwa w Projekcie.

Kryterium oceny Formularza Zgłoszeniowego, a co za tym idzie wyboru Uczestnika do II Etapu Projektu są: otwartość do dokonywania zmian, inwencja twórcza, przedsiębiorcza postawa, zaangażowanie, a także świadomość wpływu własnych działań zarówno na samorozwój, jak i zmiany w społeczności lokalnej.

Podczas drugiego Etapu Projektu spośród zakwalifikowanych Uczestników wyłonieni zostaną Medaliści oraz Zwycięzcy Projektu. Etap II polega na analizie wybranych zgłoszeń, przeprowadzeniu przez Kapituła Projektu rozmowy telefonicznej lub rozmowy bezpośredniej w celu dokonania wyboru Medalistów oraz Zwycięzców.

Kryterium wyboru Medalistów oraz Zwycięzców są: wyróżniające się i ponadprzeciętne postawy, odwaga w działaniu i efektywność podejmowanych inicjatyw.

Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu II otrzymają specjalne zaproszenie do uczestnictwa w uroczystej Gali Nagród, która odbędzie się 22 marca 2018 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Zaproszenie obejmować będzie także zaproszenie dla dwóch opiekunów Uczestnika oraz przedstawiciela Szkoły, która rekomendowała danego Uczestnika. Koszty uczestnictwa w Gali oraz koszty dojazdu na Galę pokrywa Organizator.

Brązowi Medaliści otrzymają:
a) Brązowy Medal;
b) Indywidualny Certyfikat uczestnictwa w Projekcie;
c) Nagrodę Rzeczową do równowartości 300 zł;
d) Certyfikat Uczestnictwa dla Szkoły, którą reprezentują.

Srebrni Medaliści otrzymają:
a) Srebrny Medal;
b) Indywidualny Certyfikat uczestnictwa w Projekcie;
c) Nagrodę Rzeczową do równowartości 500 zł;
d) Certyfikat Uczestnictwa dla Szkoły, którą reprezentują.

Złoci Medaliści – Zwycięzcy Projektu otrzymają:
a) Złoty Medal;
b) Indywidualny Certyfikat uczestnictwa w Projekcie;
c) Nagrodę w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na pomoc wybranej Organizacji Pożytku Publicznego;
d) Puchar dla Szkoły, którą reprezentują;
e) Specjalne zaproszenie na uroczystą Galę Międzynarodową, która odbędzie się Waszyngtonie w maju 2018 roku. Koszty uczestnictwa Zwycięzców w Gali Międzynarodowej oraz koszty
transportu Zwycięzców na Galę Międzynarodową pokrywa Organizator. Szczegółowy wykaz kosztów, które pokrywa organizator wraz z ich wysokością zostanie przesłany Zwycięzcom, na 21 dni przed dniem rozpoczęcia Gali Międzynarodowej.

Informacje pochodzą ze strony: mocdzialania.pl

Kontakt

Fundacja Pramerica
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 329 31 75
mocdzialania@pramerica.pl
mocdzialania.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
formularz