Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poznań – konkurs na projekt pomnika 2020

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.10.2020
wartość nagrody: 40 000 zł

Poznań – konkurs na projekt pomnika 2020

W dniu 5 października 2020 r. Miasto Poznań we współpracy z panem Jackiem Wojciechowskim, Fundatorem pomnika oraz nagród w konkursie, ogłosiło otwarty dwuetapowy konkurs na projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu. Projekty można przesyłać do 28 października 2020 roku.

Konkurs zostaje ogłoszony, jako konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na twórcze prace projektowe pt. KONKURS NA PROJEKT POMNIKA KRÓLA PRZEMYSŁA II W POZNANIU.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu pomnika, zgodnego z wytycznymi zawartymi w Regulaminie i załącznikach merytorycznych wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu oraz wskazanie docelowej lokalizacji pomnika na Wzgórzu Przemysła, tj. na terenie, który w konkursie został przeznaczony pod pomnik z uzasadnieniem tego wskazania. Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę uwarunkowania związane z kontekstem historyczno – przestrzennym:

 • bezpośredni związek z sąsiadującym Zamkiem Przemysła, kościołem oo. Franciszkanów i historyczną tkanką Starego Miasta;
 • bliskie sąsiedztwo pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich;
 • osie widokowe ul. Ludgardy, Franciszkańskiej i Góry Przemysła;
 • ukształtowanie terenu.

Koncepcja winna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne tj. wielkość i usytuowanie pomnika, osie widokowe w szerokim ujęciu perspektywicznym,ukształtowanie terenu oraz wytyczne Organizatora. Projektowana forma pomnika powinna być wolnostojąca. Postać króla Przemysła II winna być przedstawiona w sposób majestatyczny realistycznie z atrybutami władzy i rzemiosła rycerskiego z przełomu XIII/XIV wieku. Obok innych form pomnika pod szczególną rozwagę uczestników konkursu poddaje się konną formę pomnika.

Konkurs skierowany jest do artystów rzeźbiarzy posiadających wiedzę i doświadczenie do wykonania pracy konkursowej.

W I etapie Konkursu Uczestnicy składają opracowanie studialne – zamysłu projektowego. Sąd konkursowy na podstawie kryteriów określonych w regulaminie dokonuje wyboru nie więcej niż sześciu najlepszych opracowań studialnych, które zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu i będą podlegały szczegółowemu opracowaniu. Organizatorzy zamieszczą na stronie konkursu wyłącznie kody rozpoznawcze uczestników zakwalifikowanych przez Sąd Konkursowy do II etapu Konkursu.

W II etapie konkursu Uczestnicy składają prace konkursowe. Sąd konkursowy dokonując wyboru najlepszej pracy w II etapie, uwzględni głosy mieszkańców miasta Poznania. W tym celu zostanie zorganizowana debata publiczna (jeżeli warunki epidemiczne związane z COVID-19 będą na to pozwalały) podczas, której mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektami i wyrazić swój pogląd.

Prace konkursowe i opracowania studialne należy przesłać/złożyć na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Nagrody (w kwotach brutto):

 • I Nagroda 40 000 złotych
 • II Nagroda 20 000 złotych
 • cztery wyróżnienia honorowe po 13 000 złotych

TERMINY

 • Ogłoszenie Konkursu 05.10.2020
 • Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu do 19.10.2020
 • Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu do 23.10.2020
 • Ostateczny termin składania wniosków 28.10.2020
 • Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do I etapu Konkursu do 30.10.2020 r.
 • Zadawanie pytań do Konkursu przez zakwalifikowanych uczestników I etapu Konkursu do 05.11.2020 r.
 • Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi uczestnikom I etapu Konkursu na zadane pytania do Konkursu 13.11.2020
 • Ostateczny termin składania prac w I etapie Konkursu 04.12.2020
 • Poinformowanie wybranych uczestników o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu do 14.12.2020
 • Ostateczny termin składania prac w II etapie Konkursu 08.02.2021
 • Debata publiczna wynikająca z Uchwały w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania 11.02.2021
 • Ogłoszenie wyników Konkursu podczas konferencji prasowej i otwarcie wystawy prac konkursowych 12.02.2021

Adres do korespondencji: pomniki@um.poznan.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: poznan.pl

A po więcej ciekawych propozycji konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 646 33 44
prezydent@um.poznan.pl
www.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania