Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „WIEŚ NOWOCZESNA – PRACA, LUDZIE, TECHNIKA”

organizator:

Muzeum Narodowe Rolnictwa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.07.2019
wartość nagrody: 3200 zł

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „WIEŚ NOWOCZESNA – PRACA, LUDZIE, TECHNIKA”

Celem konkursu jest dokumentacja fotograficzna współczesnego, nowoczesnego polskiego rolnictwa, przemian zachodzących na obszarach wiejskich, a szczególnie: zmian w krajobrazie kulturowym, modernizacji pracy rolnika, zmian w jego życiu zawodowym i rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia od rolnictwa tradycyjnego do nowoczesnego.

Konkurs ma na celu rozpropagowanie fotografii o tematyce rolnej, inspirowanie aktywności twórczej, szczególnie wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:

 • „Praca” – przemiany pracy na roli i w gospodarstwie, produkcja roślinna i zwierzęca, przedsiębiorczość.
 • „Ludzie” – portrety współczesnych członków społeczności wiejskiej, zmiana wizerunku mieszkańców wsi, funkcjonowanie w przestrzeni prywatnej i publicznej na co dzień i od święta, folklor.
 • „Technika” – maszyny, urządzenia, budownictwo, zmiany w pejzażu kulturowym wsi pod wpływem postępu techniki, modernizacja wsi.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział profesjonaliści i amatorzy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia osoby niepełnoletniej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zdjęcia powinny być wykonane wyłącznie na terytorium Polski.

Każdy uczestnik Konkursu wypełnia i przesyła na adres fotokonkurs@muzeumszreniawa.pl właściwą dla siebie kartę zgłoszenia (równocześnie podpisany oryginał przesyła na adres: Muzeum Narodowe Rolnictwa ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, z dopiskiem Fotokonkurs):

 • załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej,
 • załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

Na podstawie Karty zgłoszenia zostanie wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, który zostanie przypisany uczestnikowi.

Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną link do indywidualnego folderu uczestnika, w którym powinien umieścić fotografie przesłane na Konkurs.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 fotografii w każdej kategorii tematycznej.

Nadesłane fotografie powinny spełniać następujące wymagania:

 • mogą być wykonane w dowolnej technice (czarno-białe, kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu);
 • powinny zostać przesłane elektronicznie jako plik graficzny w formacie .jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI i wielkości nie mniejszej niż 2000 pikseli krótszy bok, o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB; nie należy wprowadzać dodatkowej kompresji i wybrać najwyższą jakość; w nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków; pliki należy opisywać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: kategoria_unikalnynumeridentyfikacyjny_tytuł, np.: technika_00001_czerwony_ciagnik;
 • należy do nich dołączyć opis zawierający od 300 do maksymalnie 4500 znaków ze spacjami, obejmujący m.in. tytuł, miejsce wykonanie fotografii oraz datę wraz z komentarzem.

Terminy
Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2019 r.
Fotografie należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2019 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.08.2019 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.09.2019 r. na stronie internetowej Organizatora www.muzeum-szreniawa.pl.

Autorzy nagrodzonych oraz zakwalifikowanych do wystawy fotografii zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na wskazany w Karcie zgłoszenia adres mailowy.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się do dnia 20.10.2019 r. w siedzibie Organizatora w Szreniawie a informacja o terminie  wernisażu zostanie podana na stronie internetowej Organizatora: www.muzeumszreniawa.pl oraz przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników konkursu do dnia 15.09.2019 r.

Nagrody i wyróżnienia
Nadesłane na Konkurs fotografie spełniające wymogi Regulaminu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
W każdej kategorii tematycznej przyznane zostaną po 3 nagrody pieniężne w wysokości:

 • I Nagroda – 3200,- zł
 • II Nagroda – 2000,- zł
 • III Nagroda – 1000,- zł

Przyznane zostaną także nagrody specjalne i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Jury przyznaje nagrody specjalne i wyróżnienia.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.muzeum-szreniawa.pl

Kontakt

Muzeum Narodowe Rolnictwa
ul. Dworcowa 5
62-052 Komorniki

fotokonkurs@muzeumszreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

Dokumenty

do pobrania