Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Artystyczna Siemensa 2018

organizator:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.07.2018

Nagroda Artystyczna Siemensa 2018

Konkurs o Nagrodę Artystyczną Siemensa służy wyróżnieniu polskich młodych artystów-plastyków, wywodzących się z grona studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwentów Akademii, którzy w danym roku edycji Konkursu otrzymali dyplom ukończenia studiów.

Fundatorem Nagrody Artystycznej Siemensa jest Siemens Sp. z o.o. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konkurs o Nagrodę Artystyczną Siemensa na dany rok kalendarzowy zostaje ogłoszony każdorazowo w pierwszym półroczu tego roku.

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniony zostaje Laureat Konkursu, któremu przyznawana jest Nagroda Artystyczna Siemensa w wysokości 30 000,- PLN.

Oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyboru Finalistów oraz Laureata dokonuje jury w następującym składzie:
Prof. Adam Myjak Rektor ASP w Warszawie – przewodniczący jury
Prof. Wiktor Jędrzejec ASP w Warszawie
Prof. Wojciech Zubala ASP w Warszawie
Prof. Paweł Nowak ASP w Warszawie
Prof. Jacek Dyrzyński ASP w Warszawie
Prof. Stanisław Baj ASP w Warszawie
Prof. Piotr Smolnicki ASP w Warszawie
Prof. Ksawery Piwocki ASP w Warszawie
Dominika Bettman Prezes zarządu Siemens Sp z o.o.,
Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk Dyrektor ds. Public Relations Siemens Sp. z o.o.
Jury wykonuje swoje czynności honorowo.

Uczestnicy Konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa mogą rekrutować się wyłącznie spośród osób będących:
a) studentami ASP w Warszawie, którzy w roku danej edycji Konkursu roku studiują na ostatnim roku studiów magisterskich,
lub
b) absolwentami ASP w Warszawie, którzy w roku danej edycji Konkursu uzyskali dyplom ukończenia studiów.

Rejestracja udziału w Konkursie o Nagrodę Artystyczną Siemensa następuje w formie elektronicznej przez przesłanie na podany w ogłoszeniu adres mailowy (nas.konkurs@gmail.com): wypełnionej Karty Zgłoszenia, Opinii oraz reprodukcji zgłaszanych do Konkursu prac (wraz z opisem) – w formie pojedynczego wielostronicowego pliku pdf. Liczba zgłaszanych do konkursu prac jest nieograniczona.

Podpisane oryginały dokumentów oraz dokumentację prac (wraz z opisem: tytuł, format, data powstania, technika) na nośniku cyfrowym (CD/DVD), należy złożyć wraz z oryginałami zgłaszanych prac do 20 lipca br. w sekretariacie Konkursu:
Rektorat ASP
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Artystyczną Siemensa 2018”

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Kartę Zgłoszenia – zawierającą dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki wraz z jego/jej oświadczeniem. – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
b) Opinię – dotyczącą Uczestnika/uczestniczki, wystawioną i podpisaną przez jedną z uprawnionych osób rekrutujących się spośród: Kierowników Pracowni malarstwa, grafiki lub rysunku; Promotorów prac dyplomowych; Rektorów oraz Dziekanów ASP – załącznik nr 2 do Regulaminu.
c) Dokumentację fotograficzną zgłaszanych do Konkursu prac – przewidzianych do ekspozycji podczas wystawy Finalistów wraz z opisem (tytuł, format, data powstania, technika) w postaci nagranych na płytę CD/DVD plików jpg, tif, w rozmiarze min. 10Mpix/300dpi.
d) Do zgłoszenia mogą zostać dołączone inne materiały, które Uczestnik uzna za istotne do uzasadnienia swojej kandydatury, jak np. dokumentacja fotograficzna własnego dorobku artystycznego, z dziedziny malarstwa sztalugowego, rysunku i grafiki lub z tych dziedzin łącznie (nagrana na płycie CD lub DVD).

Szczegółowych informacji udziela sekretarz jury:
Michał Borys
tel. 698 391 337
e-mail: nas.konkurs@gmail.com

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: asp.waw.pl

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320 02 00
rektorat@asp.waw.pl
asp.waw.pl

Dokumenty

do pobrania