Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

My chcemy logo! – konkurs na logotypy programów społeczeństwa obywatelskiego

organizator:

Narodowy Instytut Wolności

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2018
wartość nagrody: 20 000 zł

My chcemy logo! – konkurs na logotypy programów społeczeństwa obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do udziału w konkursie na stworzenie znaków graficznych (logotypów) programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030;
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;
Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030;
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Tutaj możesz sprawdzić jaka jest idea poszczególnych programów.

Konkurs obejmuje sporządzenie zestawu czterech projektów znaków graficznych (logotypów) programów zarządzanych przez NIW-CRSO w wersji polsko- i anglojęzycznej. Projekty w ramach zestawu powinny być ze sobą spójne i tworzyć całość (np. za pomocą kolorystyki, stylistyki, typografii lub elementu składowego). Twórcy, poza projektem, powinni opisać ideę prezentowanych znaków i zastosowaną symbolikę oraz wykonać wizualizację logotypów, obejmującą minimum 3 różne przykłady zastosowania każdego z nich w druku, na ekranie monitora oraz w ekspozycji na przedmiotach 3D, tj. ulotce, stronie internetowej, długopisie, przy czym można zaprezentować dodatkowe przykłady zastosowań użytkowych.

Konkurs ma formułę otwartą. Mogą w nim startować tak osoby fizyczne, jak i prawne, profesjonalni graficy i początkujący twórcy. Jest możliwość zgłoszenia pracy konkursowej zespołowo – wówczas należy wypełnić kartę zespołowego zgłoszenia.

Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się za pośrednictwem karty zgłoszeniowej, której skan należy załączyć do maila z pracą konkursową do 20.08.2018. Prace konkursowe w formacie .jpg, .png lub .pdf razem z kartą zgłoszeniową (indywidualną lub zespołową) należy wysłać na adres konkurs@niw.gov.pl. Rozmiar przesłanego pliku (lub łączny rozmiar przesłanych plików) nie może być większa niż 20 MB. W przypadku większych plików należy skorzystać z internetowych narzędzi do transferu danych (link z dostępem do plików należy przesłać w mailu).

W I etapie konkursu Organizator wybierze maksymalnie 20 prac, które przejdą do II etapu. W jego ramach prace oceni specjalnie powołana komisja konkursowa, która będzie składać się z ekspertów NGO, artystów i przedstawicieli NIW-CRSO. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 września 2018 r.

W wyniku roztrzygnięcia Konkursu przyznana zostanie nagroda finansowa w łącznej wysokości 20 000 zł brutto za każdy logotyp. Nagroda stanowi jednocześnie honorarium za przeniesienie na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do wszystkich logotypów zgłoszonych w ramach jednej pracy konkursowej. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się tutaj.

Informacje pochodzą ze strony: niw.gov.pl

Kontakt

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
tel. 601 901 225
konkurs@niw.gov.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin