Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie59
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2020

organizator:

Fundacja Rusz

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.07.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Międzynarodowy Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2020

Konkurs Sztuki ma za zadanie propagowanie i popularyzowanie sztuki na bilbordach oraz zachęcenie artystów do tworzenia sztuki zaangażowanej w rzeczywistość. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy artysta zainteresowany sztuką na bilbordach. W szczególności skierowany jest on do artystów młodych, gdyż to oni najchętniej skłonni są mierzyć się z nowymi tematami i nietypowymi sposobami prezentacji sztuki. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W ramach Konkursu artyści biorący w nim udział są zaproszeni do wykonania pracy w dowolnej technice (maksymalnie 3 prac). Praca ta ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Epidemia – globalna katastrofa, kara czy szansa, by wymyślić siebie i świat na nowo?

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów, zachodzących we współczesnym świecie. Ostanie miesiące zmieniły cały świat – poszczególne społeczeństwa i kraje, życie całych rodzin i poszczególnych jednostek. Normalne reguły rzeczywistości zostały zawieszone, a my ukryliśmy się w domach, odizolowaliśmy się od innych i zamarliśmy w przerażeniu. Poszczególne jednostki i całe społeczeństwa opanował strach, lęk i trauma. Te trudne chwile i doświadczenia odcisnęły na nas piętno, ale czy zmieniły nas na lepsze? Czy jest to trwała, czy tylko
tymczasowa zmiana, a po chwilowej grozie świat powróci na stare tory?

Czy powinniśmy szybko zapomnieć o tym, co się stało – o naszych  doświadczeniach i emocjach, czy może wręcz przeciwnie – powinniśmy to dobrze zapamiętać, przemyśleć i wyciągnąć konstruktywne wnioski? Czy to, co się stało to kara czy może szansa, by wspólnym, globalnym wysiłkiem wymyślić siebie i świat na nowo? Jak wykorzystać te trudne doświadczenia, by zbudować lepszy świat? Co konstruktywnego można wynieść z trudnych wydarzeń, jakie wszyscy w różnych miejscach na ziemi przeżywaliśmy? Które z tych doświadczeń mogą wzmocnić nas samych, jak i kulturę, w której żyjemy, by w przyszłości lepiej radzić sobie z podobnymi wyzwaniami?

Użycie hasła konkursowego w pracy nie jest wymagane i nie ma wpływu na ocenę pracy przez jury. Inne hasła, które zostaną użyte w pracach powinny być w języku polskim lub w angielskim.

Praca powinna być przygotowana w formacie 498 cm x 243 cm w kompozycji poziomej, 100 dpi, cmyk, tiff.

Aby wziąć udział w Konkursie należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz załączyć wglądówkę zgłaszanej pracy o wymiarach 30 x 14,6 cm, 72 dpi, jpg. Każdy plik jpg należy nazwać imieniem i nazwiskiem autora. Jeśli zgłasza się więcej niż jedną pracę, to dodatkowo należy wstawić cyfrę od 1 do 3, np. jan_kowalski_1 itd.

Uwaga! NIE NALEŻY teraz załączać plików gotowych (ciężkich) prac. Po werdykcie jury, organizatorzy Konkursu skontaktują się z autorami wybranych prac w celu przesłania ich do druku i prezentacji na bilbordach.

Oprócz indywidualnych artystów w konkursie mogą brać również udział grupy artystyczne. W wypadku prac, których autorem jest więcej niż
jedna osoba, na karcie zgłoszeniowej należy wpisać nazwiska wszystkich autorów pracy, a dane kontaktowe tylko tej osoby, która będzie reprezentować grupę w kontaktach z organizatorami Konkursu.

Prace można nadsyłać do dnia 23.07.2020, do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves@tlen.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 10 najciekawszych prac, które zostaną zaprezentowane na bilbordach w ramach Festiwalu Art Moves 2020 w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu/październiku 2020.

Najlepsza praca wybrana przez jury otrzyma Główną Nagrodę w kwocie 5000 PLN. Laureat zapłaci zryczałtowany podatek od przyznanej nagrody.

Wyboru prac dokona międzynarodowe jury, składające się z artystów i kuratorów – autorytetów specjalizujących się w sztuce publicznej.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania na bilbordach również prac, które nie zostały wybrane przez jury.

Informacje pochodzą ze strony: artmovesfestival.org

Konkursy artystyczne dodajemy do naszej bazie w każdym tygodniu!

Kontakt

Fundacja Rusz
ul. Św. Ducha 2a/3
87-100 Toruń
tel. 56 651 01 36
artmoves@tlen.pl
artmovesfestival.org

Dokumenty

do pobrania