Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Graficzny – Zostań Wolontariuszem

organizator:

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.04.2014

Międzynarodowy Konkurs Graficzny – Zostań Wolontariuszem

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie wraz z Małopolskim Klastrem Poligraficznym.

Adresaci:

Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących.

Cel:

Celem Konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.
Praca pt. „Zostań Wolontariuszem” ma zachęcić młodzież do udziału w akcjach społecznych oraz czynnego wspierania organizacji pożytku publicznego. Tłem tematu tegorocznego konkursu jest szeroko rozumiana prospołeczna aktywizacja młodych ludzi już na etapie szkolnym poprzez propagowanie idei wolontariatu.

Warunki konkursu:

Każda szkoła może nadesłać trzy prace.
Autorem pracy może być zespół maksymalnie dwóch osób.
Praca powinna zawierać:

•    fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autorów,
•    hasło „Zostań Wolontariuszem” w języku ojczystym uczestnika lub w języku angielskim,
•    dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:

•    format pracy netto: A3 (poziom),
•    spad: 3mm (z każdej strony),
•    rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
•    przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
•    fonty zamienione na krzywe,
•    format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.

Dodatkowo: Nazwą pliku PDF powinno być imię i nazwisko autora. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim.

Termin:

Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2014 r. na adres konkurszspk@gmail.com

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniach 24-25 kwietnia 2014r. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac.

Nagrody:

Nagroda główna: Tablet Samsung Galaxy Tab3
Nagrody za 2 i 3 miejsce : odtwarzacze MP3

Nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest przez okres jednego tygodnia w miesiącu maju (10 000 wyświetleń).

Szczegóły na stronie internetowej : www.zspk.info (w zakładce – konkursy – „konkurs graficzny”).

Informacje pochodzą ze strony: zspk.info/

Kontakt

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
+48 12 648 49 03
szkola@zspk.malopolska.pl