Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Graficzny „Recykling”

organizator:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2017

Międzynarodowy Konkurs Graficzny „Recykling”

Organizatorem konkursu we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.
W roku 2017 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej.

Plakat pt. „Recykling – ratunek dla świata” powinien wywołać u odbiorcy refleksję pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z recyklingiem w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży wzrastające znaczenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu.

Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Praca powinna zawierać:
– fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,
– fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w Konkursie.
– hasło „Recykling – ratunek dla świata” w języku ojczystym uczestnika lub w języku angielskim,
– dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:
– format pracy netto: A3 (poziom),
– spad: 3 mm (z każdej strony),
– rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
– przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
– fonty zamienione na krzywe,
– format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.

Dodatkowo:
Rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: zspm.malopolska.pl.
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć zgodę i oświadczenie. Nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf).
Maksymalny rozmiar pliku PDF to 50MB. W polu opis pracy należy podać uzasadnienie wyboru motywu graficznego (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniach 20-21.04.2017 r. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac.

Po uroczystym rozdaniu nagród odbędą się warsztaty fotograficzne, na które zostaną zaproszeni autorzy prac wyłonieni przez Jury.
Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość i formę. Prace nie spełniające wymogów technicznych z punktu 7. zostaną odrzucone.

Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2016 r.

Laureat nieobecny na uroczystości rozdania nagród w ZSPM winien odebrać je w ciągu 2 tygodni.
Jury podczas obrad wyłoni trzech laureatów konkursu.

Nagrody:
– Nagroda główna: Laptop
– Nagroda za 2 miejsce: Tablet
– Nagroda za 3 miejsce: Tablet
– Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest przez okres jednego tygodnia w maju 2017r. (10 000 wyświetleń).

Informacje pochodzą ze strony: zspm.malopolska.pl

Kontakt

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
tel. 12 648 49 03
konkurszspk@gmail.com
zspm.malopolska.pl