Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci58
 • absolwenci57
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa4
 • samorząd28
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii

organizator:

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.03.2024

Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii

Celem Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii jest podnoszenie poziomu prac magisterskich oraz promowanie młodych, utalentowanych geografów i ich osiągnięć. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Konkursu przekazuje zainteresowanym uczelniom za pomocą poczty elektronicznej szczegółowe informacje dotyczące procedury nadsyłania prac.

Pełny tekst Regulaminu Komisji Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii obowiązuje od 1 lutego 2024 r.

Główne zasady Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w roku poprzedzającym rok konkursu i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Wszystkie prace konkursowe są recenzowane przez specjalistów z odpowiednich dyscyplin z zakresu geografii (nauki o Ziemi, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) lub nauk pokrewnych.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • dobór właściwych metod badawczych i umiejętność ich stosowania,
 • znajomość literatury oraz umiejętność jej poprawnego cytowania,
 • poprawność materiału i lustracyjnego, zwłaszcza kartograficznego,
 • poprawność językowa i staranność edytorska,
  przydatność pracy do zastosowań w praktyce (kryterium nieobowiązkowe).

Prace wraz z wyszczególnionymi poniżej materiałami uzupełniającymi należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w sposób określony każdorazowo w ogłoszeniu o Konkursie. Wersja elektroniczna pracy musi być wierną i kompletną kopią pracy, która stanowiła podstawę przyznania tytułu magistra geografii i została zarchiwizowana w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) danej uczelni. Każda praca powinna być przekazana wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu), w którym należy umieścić następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra,
 • imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej.

Jeśli praca powstała w ramach zbiorowego projektu badawczego, to należy w piśmie przewodnim precyzyjnie określić udział autora w projekcie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania materiału empirycznego, jego opracowania oraz osiągniętych wyników badawczych.

Sąd Konkursowy decyduje o liczbie przyznanych nagród i wyróżnień (w tym pozycji ex aequo), przy czym ma także prawo nie przyznać określonej nagrody. Komisja Konkursu w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego PTG ustala formę i wartość przyznanych nagród rzeczowych. Decyzję o możliwości przyznania i wysokości nagród finansowych podejmuje Prezydium Zarządu Głównego PTG.

Informacje pochodzą ze strony: www.ptg.pan.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geograficzne
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. 22 552 15 08
iuro@ptgeo.org.pl
ptgeo.org.pl