Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie13
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na prace magisterskie z przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju regionalnego i technologii

organizator:

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkursu na prace magisterskie z przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju regionalnego i technologii

Celem Konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie przedsiębiorczości, innowacji , rozwoju regionalnego i technologii jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim.

Tematyka prac:
a) przedsiębiorczość, w tym m.in.:
• promocja przedsiębiorczości regionalnej
• dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
• promocja kultury przedsiębiorczości
• społeczna odpowiedzialność biznesu
• projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR S.A.
• innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji w przedsiębiorstwach.

b) innowacje, w tym m.in.:
• fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
• dobre praktyki w dziedzinie innowacji
• transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
• aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
• analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.

c) rozwój regionalny, w tym m.in.:
• Małopolska – regionem inwestorów
• rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
• możliwości inwestowania w regionie małopolskim
• rozwój eksportu Małopolski
• stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
• analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa Małopolskiego
• odnawialne źródła energii
• innowacyjne technologie i produkty turystyczne

d) technologie, w tym m.in.:
• innowacyjne procesy technologiczne
• innowacyjne materiały stosowane w procesach technologicznych
• innowacyjne produkty w procesów technologicznych
• innowacyjne technologie odzysku w tym recyklingu
• innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów
• zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne budownictwo

W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2018 r. a 30.09.2018r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się prace magisterskie w innym języku, pod warunkiem dostarczenia ich tłumaczeń.

Kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a), 31-495 Kraków lub wysłać w terminie do 31 października 2018 r.; (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na adres:
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a)
31-495 Kraków
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju regionalnego i technologii .”

Informacje pochodzą ze strony www.sapereauso.org

Kontakt

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a)
31-495 Kraków


www.sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin