Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.05.2010

Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Krajobraz Polski, tradycje, współczesność, przyszłość

Cele konkursu:
– wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą i krajobrazem Polski,
– stworzenie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej i utalentowanej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych,
– powszechna prezentacja wszechstronnego dorobku młodzieży szkolnej w tej dziedzinie,
– wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

Uczestnicy:
– uczniowie wszystkich typów szkół,
– uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów,
– uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych.

Tematyka konkursu:
Tematyka Konkursu winna koncentrować się wokół hasła „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” rozumianego w aspekcie historycznego, aktualnego i przyszłego obrazu Polski.
Prace powinny być ukierunkowane na zagadnienia nawiązujące tematycznie i formalnie do historii, kultury i obyczajów. Powinny ukazywać tradycje, regionu, kraju, rodziny.

Warunki uczestnictwa:
1. Wykonanie przez ucznia jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej technice:
– malarstwo (tempera, klejówka, kredki i tusze kolorowe, collage, malarstwo na szkle, porcelanie, tkaninie),
– rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane, do oceny przyjmowane będą wyłącznie oryginalne odbitki graficzne a nie ksero),
– prace przestrzenne (rzeźba, płaskorzeźba, relief, ceramika, metal, również elementy teatrzyków lalkowych, maski; kukły itp.),
– tkanina artystyczna (tkactwo, batik),
– techniki charakterystyczne dla poszczególnych regionów etnograficznych (wycinanki, pisanki, palmy, hafty, rzeźby, zabawki, malarstwo na szkle i inne).
Wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70 x 100 cm.
2. Opatrzenie prac kartą informacyjną zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, adres, e-mail i telefon placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana;
3. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Terminy:
Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki w terminie do dnia 8 maja 2010 roku bezpośrednio na adres organizatora:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY      
42 207 CZĘSTOCHOWA
UL. ŁUKASIŃSKIEGO 50/68

Na opakowaniu należy podać nazwę konkursu.
Prac nie wolno rolować i składać.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk.czest.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Łukasińskiego 50/68
42-207 Częstochowa