Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Tłumacze świata”

organizator:

Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2016
termin rozstrzygnięcia: 09.05.2016

Konkurs „Tłumacze świata”

Wydział Polonistyki UJ oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – fundacja działająca przy Instytucie Dziennikarstwa UW zapraszają studentów do udziału w konkursie „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Organizatorem Konkursu jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie, ul Gołębia 16, 31-007 oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – fundacja działająca przy Instytucie Dziennikarstwa UW z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bednarskiej 2/4, 00–310 w Warszawie, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundacją”.
Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o patronie Nagrody, książkach nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, a także zainteresowanie studentów krytyką przekładu.
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów, a wszyscy uczestnicy Konkursu nagrody książkowe.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są studentami uczelni wyższych w Polsce lub za granicą.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedstawienie oryginalnej, samodzielnie napisanej recenzji dowolnej pozycji z listy książek nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki za rok 2015, która powstała w języku innymi niż polski i została przetłumaczona na język polski. Przedstawiona praca musi zawierać omówienie i ocenę przekładu recenzowanej książki.
Każdy uczestnik może przedstawić nie więcej niż dwie prace.
Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi formalne:
• długość – od 10 do 20 tysięcy znaków (ze spacjami)
wydruk: Times New Roman 12, interlinia 2, margines prawy 5 cm
• należy dostarczyć dwa egzemplarze pracy w formie wydruku (na adres Wydziału Polonistyki UJ z dopiskiem „Konkurs Tłumacze świata” oraz wersję elektroniczną, tożsamą z papierową, w formacie .doc lub .docx na adres elektroniczny: konkurstlumaczeswiata@gmail.com.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 kwietnia 2016 r, o godzinie 23.59. Decyduje data stempla pocztowego oraz data i godzina nadejścia przesyłki elektronicznej. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 9 maja 2016 r.
Wręczenie nagród nastąpi 21 maja w trakcie Dnia Reportażu podczas Warszawskich Targów Książki, na które zostaną zaproszeni zwycięzcy Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu Konkursu oraz pomoc w dostępie do nominowanych książek uzyskać można pisząc na adres: konkurstlumaczeswiata@gmail.com

Informacje pochodzą ze strony: centrumkapuscinskiego.pl

Kontakt

Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

sekretariat@centrumkapuscinskiego.pl
centrumkapuscinskiego.pl