Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs SONATINA 3

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2019

Konkurs SONATINA 3

NCN już po raz trzeci otwiera nabór wniosków w konkursach SONATINA i UWERTURA, a po raz siódmy w konkursie ETIUDA. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagraniczne. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

SONATINA 3 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy. W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

W konkursie nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
 • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
 • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony: od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze określonymi stawkami.

Do konkursu SONATINA 3 mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Kryteria oceny wniosków:

 • spełnianie kryterium badań naukowych,
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN,
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji,
 • nowatorski charakter projektu badawczego,
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej,
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań,
 • ocenę możliwości realizacji projektu badawczego,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa ośrodka, trafność wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego,
 • sposób przygotowania wniosku.

Sposób oceny: 2-stopniowa ocena. I etap – ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. II etap – ocena przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych oraz rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu i ustalenie listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.

Harmonogram konkursu

 • 14 grudnia 2018 r. – otwarcie naboru wniosków,
 • 15 marca 2019 r. – zakończenie naboru wniosków,
 • wrzesień 2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu.

Pełna dokumentacja konkursu jest dostępna w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16
30-312 Kraków
tel. 12 341 9000
informacja@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania