Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Rodzina okiem obiektywu

organizator:

Fundacja Fotobalans

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.04.2013

Konkurs Rodzina okiem obiektywu

W związku z prowadzoną kampanią – Wodzisław Śląski stawia na rodzinę – której celem jest zintegrowanie podejmowanych działań i konkretne ich ukierunkowanie w stronę jednej z najwyższych wartości – rodziny, Stowarzyszenie fotograficzne Fotobalans przy współudziale UM w Wodzisławiu Śląskim ogłasza ogólnopolski konkurs fotograficzny pt „Rodzina okiem obiektywu”.

Rodzina to bardzo szeroki temat, który można zarejestrować okiem obiektywu dowolność formy jak i przekazu stwarza nam nieograniczone możliwości przedstawienia tego tematu np. w formie reportażu, czy też portretu itp.

Regulamin konkursu „Rodzina okiem obiektywu”
1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie fotograficzne Fotobalans przy współudziale Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, tematem konkursu jest „Rodzina okiem obiektywu”. Warunkiem uczestnictwa jest wpisowe 30 zł. Opłata przeznaczona jest na cele statutowe stowarzyszenia fotograficznego Fotobalans jak i organizację wystawy pokonkursowej. Opłatę należy wpłacać na:
nr. konta: 85 2030 0045 1110 0000 0252 4940, Stowarzyszenie Fotobalans, tytuł wpłaty: Opłata konkursowa „Rodzina okiem obiektywu”, Imię i Nazwisko, godło autora.
3. Pula nagród wynosi 6000zł:
I miejsce 3000zł
II miejsce 2000zł
III miejsce 1000zł
4. Dodatkowo przewidziane są trzy wyróżnienia. W przypadku wygrania konkursu przez osobę niepełnoletnią, nagrodę konkursu odbiera rodzic bądź opiekun prawny.
5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie nie były uprzednio nagradzane w innych konkursach.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.
7. Każdy z autorów może nadesłać do 3 zdjęć pojedynczych bądź tryptyk składający się z trzech zdjęć. Technika jest dowolna, wywołane odbitki mają mieć rozmiar minimum 20x30cm, maksymalnie 30x45cm. Dodatkowo prace muszą być również w formie cyfrowej (JPEG -min dłuższy bok 2000px) na płycie CD. Do prac musi być dołączona i wypisana Karta Zgłoszeniowa.
8. Zdjęcia z tyłu należy opisać: tytułem oraz godłem autora.
9. Prace należy wysyłać pod adres: Fotobalans Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8, 44-300, MOSiR. Termin nadsyłania prac do 19 kwietnia (liczy się data nadania), między 26 a 29 kwietnia będzie obradować jury. Wystawa konkursowa jak i rozdanie nagród odbędzie się 10 maja o godzinie 17.00 w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 2, 44-300.
10. W skład jury wchodzi: Artur Nosiadek, Henryk Latosi, Dariusz Langrzyk oraz Katarzyna Rokowska-Szyroki. Decyzje jury są ostateczne. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie telefonicznie oraz mailowo.
11. Uczestnik przesyłając prace na konkurs oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii oraz że fotografie nie naruszają przepisów prawa w zakresie ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografii zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku. Fotografia nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
12. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadość uczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac w polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych mediach w ramach różnych działań reklamowych związanych z tym konkursem.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla realizacji i celu wyżej opisanego. Zgoda obejmuje następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby niezbędne dla realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.”
15. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.

Informacje pochodza ze strony www.fotobalans.pl

Kontakt

Fundacja Fotobalans
ul. Bogumińska 8
44-300 Wodzisław Śląski

kontakt@fotobalans.pl
fotobalans.pl