Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Quant Invest

organizator:

Fundacja QuantFin, CFA Society Poland

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2018
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs Quant Invest

Drużyny, biorące udział w konkursie, składają się ze studentów poziomu licencjackiego/magisterskiego/doktoranckiego. Zadaniem zespołów jest zbudowanie ilościowej metody konstrukcji portfela inwestycyjnego wykorzystującej dane ekonomiczne, dane finansowe i niefinansowe, w szczególności pozwalające określić sentyment i perspektywy gospodarcze. Quant Invest to konkurs organizowany przez Fundację QuantFin oraz CFA Society Poland, którego wyłącznym Partnerem jest TFI PZU S.A.. 

Termin aplikacji upływa 31 grudnia 2018 r.

Ocenie podlega między innymi innowacyjność (rozumiana jako zastosowanie metod matematycznych oraz uczenia maszynowego) adaptowanych metod oraz możliwość ich zastosowanie w alokacji kapitału.
Konkurs składa się z dwóch faz. W Fazie I, drużyny powinny wysłać organizatorom wypełniony formularz aplikacyjny oraz, w przypadku kwalifikacji do konkursu, przesłać krótki raport (maksymalnie 4 strony A4). Następnie, organizatorzy konkursu ewaluują drużyny na bazie złożonych formularzy aplikacyjnych oraz raportów i wybierają 6-8 najlepszych drużyn, które otrzymują awans do Fazy II. W Fazie II, drużyny finałowe pracują nad rozwinięciem zadania z Fazy I, co wymaga przygotowania bardziej obszernego raportu (maksymalnie 10 stron A4).

Podczas każdej z faz konkursu, drużyna musi przygotować raport, w formie artykułu naukowego, zawierający rozwiązanie zadania konkursowego, które powinno mieć praktyczne i znaczące zastosowanie w branży inwestycyjnej jak również w środowisku akademickim. Raport powinien składać się z:
1. Opisu danych – dane, które zostały wykorzystane w procesie budowy portfela inwestycyjnego.
2. Opisu metody – metodologia budowania portfela inwestycyjnego powinna być skonstruowana na podstawie mierzalnych oraz obiektywnych kryteriów, które biorą pod uwagę między innymi takie czynniki jak: cel inwestycyjny klienta oraz jego awersję do ryzyka; wysokość zainwestowanego kapitału; horyzont inwestycyjny. Zaproponowane algorytmy doboru portfela inwestycyjnego powinny być skonstruowane na podstawie danych, które są dostępne publicznie.
3. Wyników numerycznych – symulacja zysków, porównanie wyników z wybranym benchmarkiem w okresie testowym.
4. Dokumentacji technicznej – referencje, dane, kody, itp.

Nagrody
Nagrody dla najlepszych drużyn są następujące:
1. Zwycięska drużyna otrzymuje:
• 15 000 PLN,
• ofertę stażu w TFI PZU S.A.,
• stypendium CFA.
2. Drużyna na drugim miejscu otrzymuje 10 000 PLN.
3. Drużyna na trzecim miejscu otrzymuje 5 000 PLN.

Pełna dokumentacja znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: quantinvest.pl

Kontakt

QuantFin - Fundacja Rozwoju Zawodowego
Quantitative Finance


quantinvest@quantfin.pl
quantinvest.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin