Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „O!ZNAKI PRACY 2019”

organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2019
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs „O!ZNAKI PRACY 2019”

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która do dnia 30 września 2019 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz zgłosi pracę/prace do Konkursu. Pracą konkursową jest praca wykonana w technice fotograficznej lub filmowej, dotycząca tematyki konkursowej.

Celem konkursu jest:
– promocja talentów artystycznych, reporterskich, dziennikarskich;
– inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą;
– sondaż wyobrażeń na temat współczesnego rozumienia bezpieczeństwa pracy;
– budowanie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy i sposobów przeciwdziałania;
– stworzenie nowego forum wymiany poglądów na temat współczesnych zjawisk związanych z pracą.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
1. zdjęcia
2. filmy

Udział w konkursie jest bezpłatny. Praca konkursowa przesłana przez formularz może być zatytułowana w dowolny sposób. Każdy Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 prac konkursowych w każdej kategorii (fotografia, film) – co oznacza nie więcej niż 5 zdjęć w konkursie fotograficznym, nie więcej niż 5 filmów konkursie filmowym. Każdy Uczestnik może ponadto zgłosić w kategorii fotografia nie więcej niż 1 cykl zdjęć połączonych tematycznie (nie więcej niż 10 zdjęć w cyklu).

Ocena nadesłanych prac odbędzie się w trzech etapach.
W pierwszym etapie oceny (1-4 października 2019 r.) Organizator dokona oceny zgodności nadesłanych prac konkursowych z Regulaminem. W drugim etapie oceny (7-21 października 2019 r.) prace zakwalifikowane na Konkurs zostaną ocenione przez:
– Jury Konkursu
– Uczestników Konkursu
– Autorów Konkursu
Jury Konkursu będzie oceniać prace w dwóch etapach. W rezultacie pierwszego etapu oceny (7-13 października 2019 r.) do finału zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 100 zdjęć, 20 filmów i 20 cykli zdjęć. W drugim etapie oceny jury (15-21 października 2019 r.) zostaną wybrani laureaci konkursu oraz prace wyróżnione.
Ocena prac przez Jury będzie prowadzona wyłącznie przez stronę internetową Konkursu.
W trzecim etapie oceny (23-27 października 2019 r.) zostaną wybrane fotografie na wystawy pokonkursowe oraz filmy na przegląd filmów O!ZNAKI PRACY 2019.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
– GRAND PRIX (w dwóch kategoriach: 1/ fotografia oraz 2/ film – przyznane przez jury w wysokości 5.000 złotych każda z nagród)
– 3 WYRÓŻNIENIA (w dwóch kategoriach: 1/ fotografia oraz 2/ film – przyznane przez jury w wysokości 1.000 złotych każde z wyróżnień)
– NAGRODA UCZESTNIKÓW KONKURSU (honorowa)
– NAGRODA AI – przyznana przez autorów konkursu (w każdej kategorii konkursowej łączna wysokość nagrody wynosi 3.000 złotych i może być przyznana za jedną lub więcej prac).
Dodatkowo zostaną przyznane O!ZNAKI PRACY, wyróżnienia specjalne w postaci nagród ufundowanych przez Partnerów Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach na 7 dni roboczych przed uroczystością wręczenia nagród, na adres e-mail lub telefonicznie.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się 5 listopada 2019 r. w Warszawie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca uroczystości, a ostateczna data i miejsce uroczystości zostaną podane na stronie internetowej Konkursu.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie: oznakipracy.ciop.pl/regulamin

Informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl

Informacje pochodzą ze strony: oznakipracy.ciop.pl

Czy sprawdziliście tez inne konkursy literackie na portalu?

Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

agasz@ciop.pl
oznakipracy.ciop.pl