Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie80
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Otwarte drzwi” na prace o tematyce niepełnosprawności 2023

organizator:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2023

Konkurs „Otwarte drzwi” na prace o tematyce niepełnosprawności 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Termin składania prac

do 20 września 2023 r.

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
 • prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.

Kategorie prac magisterskich

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

 1. Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:
 • 1) dla laureata I miejsca – w wysokości 7 000 zł,
 • 2) dla laureata II miejsca – w wysokości 5 000 zł,
 • 3) dla laureata III miejsca – w wysokości 4 000 zł.
 1.  Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:
 • 1) pierwsza nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • 2) druga nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • 3) trzecia nagroda w wysokości 9 000 zł.

Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

 • formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,
 • recenzje pracy,
 • oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej,

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: otwartedrzwi.pfron.org.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

konkurs@pfron.org.pl
pfron.org.pl