Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP

organizator:

Urząd Prokuratorii Generalnej RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Konkurs o Nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w V Edycji Konkursu zapraszamy autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych, po ich upoważnieniu przez autora.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

 1. pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej;
 2. streszczenie pracy;
 3. formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do regulaminu;
 4. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra;
 5. pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora;
 6. życiorys zawierający informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora (w formie standardowego CV).

Szczegóły warunków skutecznego zgłoszenia pracy zawiera regulamin Konkursu, który zostanie opublikowany pod niniejszym ogłoszeniem do 16 czerwca.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2021 roku na adres Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa, z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

Nagrody

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła może przyznać:

 • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto,
 • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto,
 • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Kapituła może przyznać także nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem, jak również wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2021 roku.

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej z Sekretarzem Kapituły konkursowej: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

Szczegóły dotyczące konkursu: www.prokuratoria.gov.pl

Inne konkursy naukowe dodawane są cyklicznie do naszej bazy – zapraszamy do lektury! 

Kontakt

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa
tel. 22 392 31 01/09
kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl
www.prokuratoria.gov.pl