Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa POLSA 2020

organizator:

Polska Agencja Kosmiczna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.10.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa POLSA 2020

Już po raz trzeci Polska Agencja Kosmiczna zaprasza absolwentki i absolwentów wszystkich polskich uczelni wyższych do udziału w konkursie o Nagrodę Naukową Prezesa POLSA. Zgłoszenia można przesyłać do 2 października 2020 roku.

Celem konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć studentów z zakresu inżynierii kosmicznej, badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyła na polskiej uczelni wyższej studia wyższe I-go lub II-go stopnia oraz złożyła, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Do Konkursu mogą być również zgłaszane prace zbiorowe przygotowane przez kilku współautorów, z których każdy winien spełniać ww. wymaganie.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani dołączyć do przedkładanej pracy oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie, o akceptacji regulaminu Konkursu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Agencję pracy, która zostanie nagrodzona.

Prace mogą być zgłaszane przez:

 • uczelnie wyższe oraz
 • indywidualnie przez studentów

w terminie wynikającym z ogłoszenia o rozpisaniu Konkursu (decyduje data wpływu do siedziby Agencji).

Pracę uznaje się za zgłoszoną, jeśli w określonym w konkursie terminie zgłaszający prześle na adres agencji (Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk):

 • papierową wersję pracy dyplomowej,
 • elektroniczną wersję pracy dyplomowej (w formacie pdf),
 • kopię opinii promotora, recenzji,
 • podpisane ww. oświadczenia.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo przedłożenia do oceny pracy dodatkowych dokumentów związanych z realizacją zgłoszonej do oceny pracy.

Nagrody przyznawane są w 2 kategoriach: prac inżynierskich lub licencjackich oraz prac magisterskich.

W obu kategoriach ustala się po 3 główne nagrody:
nagroda I stopnia – 5 000 zł wraz podatkiem dochodowym,
nagroda II stopnia – 4 000 zł wraz podatkiem dochodowym,
nagroda III stopnia – 3 000 zł wraz podatkiem dochodowym.

Kapituła może przyznać nagrody dodatkowe ufundowane przez Agencję, osoby prawne lub fizyczne lub instytucje publiczne, na podstawie odrębnych umów dotyczących uczestnictwa tych podmiotów w Konkursie, zawartych pomiędzy Agencją a tymi podmiotami.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: polsa.gov.pl

A ciekawych innych propozycji konkursów naukowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Polska Agencja Kosmiczna
ul. Trzy Lipy 3 Budynek C
80-172 Gdańsk
tel. 58 500 87 60
sekretariat@polsa.gov.pl
www.polsa.gov.pl

Dokumenty

do pobrania