Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

organizator:

Ministerstwo Rozwoju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2020

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.  Wnioski należy składać do 30 listopada 2020 roku.

Nagrody są przyznawane corocznie według kategorii:

 • prace inżynierskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje – maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie o Nagrodę Ministra mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Warunkiem przystąpienia do Konkursu o Nagrodę Ministra jest złożenie wniosku do Ministra – w zależności od kategorii, według wzoru, stanowiącego załączniki do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
 • za innowacyjne rozwiązania – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

W odniesieniu do nagród za prace dyplomowe do wniosku należy dołączyć:

 • recenzję pracy wystawioną przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
 • egzemplarz pracy w postaci papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
 • egzemplarz pracy w postaci elektronicznej.

W odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie do wniosku należy dołączyć:

 • opinię jednostki wnioskującej,
 • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,
 • egzemplarz rozprawy w postaci papierowej i elektronicznej.

W przypadku publikacji do wniosku należy dołączyć:

 • minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
 • egzemplarz publikacji w postaci papierowej i elektronicznej.

W przypadku innowacyjnych rozwiązań do wniosku należy dołączyć:

 • opis innowacyjnego rozwiązania, wskazujący na oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania oraz jego użyteczność, znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i techniki, jak i możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania,
 • oświadczenie potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie na rynku rozwiązania w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku,
 • co najmniej jedną opinię/referencję użytkownika dotyczącą użytkowania innowacyjnego rozwiązania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Chałubińskiego 4/6, 00-926 Warszawa, albo w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji”.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Panią Lidią Wyszomirską tel. 22 522 5137, e-mail: lidia.wyszomirska@mr.gov.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gov.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej bazy konkursów!

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. 22 250 01 23
lidia.wyszomirska@mr.gov.pl
www.gov.pl

Dokumenty

do pobrania