Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na pracę z obszaru cyberbezpieczeństwa i kryptologii

organizator:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2024

Konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na pracę z obszaru cyberbezpieczeństwa i kryptologii

Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej już po raz szósty organizuje i prowadzi merytorycznie konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę naukową z obszaru cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Do udziału w Konkursie zapraszamy również studentów z kierunków społecznych i humanistycznych, których tematyka przygotowywanych prac dotyka obszaru szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa.Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim. Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie jej autor.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

 1. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,
 2. na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I. mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r. Uczestnikami Konkursu w kategorii II. mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora, nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r.

Prace zgłoszone do poprzednich edycji konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego i ocenione merytorycznie nie mogą ponownie brać udziału w VI edycji Konkursu. Zastrzeżenie to nie dotyczy prac, które nie przeszły poprzednio etapu oceny formalnej lub zostały zgłoszone po terminie.

Zgłoszenie do konkursu powinno być wysłane mailowo w terminie do 30 września 2024 r. oraz zawierać informacje jak w par. 4 załączonego REGULAMINU oraz wypełnione WNIOSKI z załączonego REGULAMINU.

W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody pieniężne, nagrody dodatkowe i nagrody rzeczowe.

Nagrodami w kategorii I są:

 • I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł;
 • II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 7.000,00 zł;
 • III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 zł.

Nagrodami w kategorii II są:

 • I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 15.000,00 zł;
 • II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 11.000,00 zł;
 • III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 8.000,00 zł.

Nagrodami dodatkowymi, do wyboru przez laureatów Konkursu są:

Wizyta na terenie garnizonu Dęblin z uwzględnieniem prezentacji symulatorów statków powierzanych i skoków spadochronowych, wykorzystywanych do szkoleń podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, zwiedzania Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zwiedzania 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego z możliwością obejrzenia z bliska statków powietrznych będących na wyposażeniu jednostki i prezentacji lotu śmigłowcem lub samolotem szkoleniowym.

Wizyta na terenie Akademii Marynarki Wojennej z uwzględnieniem rejsu łodzią motorową po Zatoce Gdańskiej, zwiedzania Portu Wojennej w Gdyni, prezentacji wybranych symulatorów uczelni. Przejazd czołgiem Abrams, realizowanego przez 1 Brygadę Pancerną, szkolenia ratownicze po awaryjnym lądowaniu na wodzie, realizowane przez Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.

Analizy merytorycznej i punktacji prac konkursowych, dokonują eksperci współpracujący z Departamentem, wybrani spośród osób o dorobku naukowym, wiedzy i doświadczeniu w dziedzinach odpowiadających tematyce prac. O zwycięstwie prac decyduje ich wartość merytoryczna, samodzielność badawcza, innowacyjność tematu czy znaczenie pracy naukowej dla obronności kraju. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą specjaliści pełniący najwyższe funkcje w strukturach Sił Zbrojnych:

Dyrektor DC MON – Przewodniczący Kapituły;
Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – Zastępca Przewodniczącego Kapituły;
Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP;
Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Zegrzu;
Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa im. prof. Zdzisława Krygowskiego;
Dowódca Zespołu Działań Cyberprzestrzennych Wojsk Obrony Terytorialnej.
Taki skład Kapituły daje szansę młodym naukowcom na bycie zauważonymi, a w przyszłości zaproszonymi do współpracy z wojskiem czy innymi instytucjami obronnymi Polski.

Od czasu pierwszej edycji konkursu w 2019 roku, nadesłano już ponad 160 prac.

Informacje pochodzą ze strony: www.cyber.mil.pl

Konkursy naukowe regularnie trafiają do naszej bazy! 
Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

konkurs.cyber@mon.gov.pl
www.cyber.mil.pl