Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę ABB na prace dyplomowe

organizator:

Centrum Badawcze ABB

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2018
wartość nagrody: 30 000 zł

Konkurs o Nagrodę ABB na prace dyplomowe

Trwa 16 edycja 2018/2019 Konkursu o Nagrodę ABB. Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • Nagroda Główna 30 000 PLN
 • 2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap – zgłoszenia do 15.11.2018

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2018. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

 • II etap – zgłoszenia do 31.01.2019

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2019.

Kontakt
Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
dopisek: „KONKURS o NAGRODĘ ABB”

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com

Szczegółowy harmonogram Konkursu

ETAP I
do 15.11.2018 – Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.12.2018 – Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II
od 31.12.2018 do 31.01.2019 – Termin nadsyłania prac
od 31.01.2019 – Przegląd i ocena prac

WYNIKI
do 31.05.2019 – Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Maj 2019 – Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: new.abb.com

Kontakt

Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków

konkurs@pl.abb.com
new.abb.com

Dokumenty

do pobrania