Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie45
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na scenariusz filmu dokumentalnego HumanDOC 2020

organizator:

Fundacja HumanDoc

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.10.2020
wartość nagrody: 19 000 zł

Konkurs na scenariusz filmu dokumentalnego HumanDOC 2020

W ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC odbędzie się konkurs na najlepszy scenariusz filmu dokumentalnego o tematyce globalnej. Swoje pomysły można przesyłać do 25 października 2020 roku.

Konkurs ma na celu wyłonić najlepszy scenariusz wśród zgłoszonych przez Uczestników. Zadaniem w Konkursie jest zgłoszenie scenariusza filmowego o tematyce międzynarodowej, którego temat przewiduje realizację zdjęć filmowych w przynajmniej jednym z krajów „globalnego południa”. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki znajdują się na stronie Organizatora.

Konkurs jest skierowany do wszystkich pełnoletnich obywateli Polski.

Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi drogą mailową wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu oraz scenariusza i eksplikacji. Jeden Uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa scenariusze. Zgłoszony do Konkursu scenariusz powinien zakładać powstanie filmu o długości co najmniej 30, a maksymalnie 70 minut. Scenariusz powinien zawierać od 5 do 25 stron w PDF, czcionką Arial 12, interlinia 1,5.

Wraz ze scenariuszem niezbędne jest załączenie eksplikacji (maksymalnie 1,5 strony A4) uwzględniającej zamysł autora zawierający opis miejsca akcji, krótkie sylwetki bohaterów, zarys konstrukcji i sposób realizacji filmu od strony technicznej.

Scenariusz nie może dotyczyć zrealizowanego już filmu. Do udziału w konkursie nie mogą zostać zgłoszone scenariusze nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu.

Scenariusz wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkurs@humandoc.pl w formacie PDF do 25 października 2020 r.do godziny 23:59. W tytule maila należy wpisać „Praca konkursowa HumanDOC Script”. Decyduje data zapisania się maila na serwerze poczty przychodzącej Organizatora. Tekst scenariusza i eksplikacji powinien zostać sporządzony w języku polskim i być podpisany pseudonimem autora oraz dopiskiem „Praca konkursowa HumanDOC Script”.

Nagrodą w konkursie jest 19 000 zł brutto oraz nagrody rzeczowe: statuetka i dyplom.

Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie Nagród nastąpi 15 listopada 2020 r. podczas gali finałowej Konkursu w Kinie Atlantic w Warszawie, lub, z uwagi na COVID-19, w innej publicznej formie, przy czym:

 • laureat zostanie powiadomiony o nagrodzie wiadomością przesłaną na adresy e-mail podane w Zgłoszeniach, wysłaną na co najmniej na 3 dni przed terminem Gali;
 • uczestniczenie w Gali jest obowiązkiem laureata; w przypadku kiedy laureat nie może uczestniczyć w Gali może oddelegować do udziału w uroczystości swojego przedstawiciela.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: festival.humandoc.pl

A po więcej ciekawych propozycji konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Fundacja HumanDoc
ul. Jana Kropidły 8A/10
45-092 Opole

humandoc@humandoc.pl
www.humandoc.pl

Dokumenty

do pobrania