Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Projekt Nurtu OFF 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu

organizator:

Teatr Muzyczny CAPITOL

Rodzaj:
muzyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2019
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs na Projekt Nurtu OFF 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu

Teatr Muzyczny CAPITOL jako Organizator 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu ogłosił Konkurs mający na celu wyłonienie najciekawszego Projektu Nurtu OFF 41. PPA w roku 2020. 

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego Projektu Nurtu OFF 41. PPA. W Konkursie Uczestnik może zgłosić tylko jeden Projekt nawiązujący do formuły Przeglądu Piosenki Aktorskiej, eksplorujący rejon sztuki wspólny dla teatru i muzyki. Nurt OFF jest otwarty na eksperyment, nowatorstwo, nową wizję piosenki.

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:

 • Etap I – od dnia ogłoszenia Konkursu do 20 listopada 2019 r. W ramach tego etapu odbędą się eliminacje zgłoszonych Projektów przez Komisję, w efekcie czego do 27 listopada 2019 r. wydana zostanie Rekomendacja odnośnie do każdego zgłoszonego Projektu.
 • Etap II – od 21.03.2020 do 29.03.2020, w ramach którego odbędą się pokazy konkursowe tych Projektów, które w I etapie uzyskały pozytywną Rekomendację Komisji, wyłonienie spośród nich Laureata i przyznanie TUKANA OFF, nagrody pieniężnej oraz ewentualnie wyróżnień.

Konkurs ma formułę otwartą i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do zgłoszenia swojego udziału poprzez złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu do dnia 20.11.2019 r. do godz. 12.00 osobiście lub drogą mailową na adres: off@teatr-capitol.pl lub pocztą na adres: Teatru Muzycznego CAPITOL 50-019 Wrocław ul. Piłsudskiego 67 z dopiskiem „Nurt OFF 41. PPA” (decyduje data wpływu do Organizatora). Potwierdzeniem złożenia wniosku drogą mailową jest otrzymanie wiadomości zwrotnej. Wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy przedłożyć możliwie najpełniejszą dokumentację Projektu.

Zgłaszając Projekt do I Etapu Konkursu Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć:
a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) Planowany kosztorys Projektu z wyszczególnieniem konkretnych pozycji kosztowych; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, z wykreśleniem pozycji, które nie dotyczą zgłaszanego Projektu,
c) Upoważnienie do zawarcia umowy stanowiące jednocześnie wykaz obsady i realizatorów Projektu; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu (oryginał),
d) Oświadczenie, że Projekt nie był dotychczas wystawiany i jego wykonanie w ramach 41. PPA będzie premierowe; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu,
e) Podpisany regulamin konkursu Nurtu Off 41. PPA (oryginał lub skan),
f) Konspekt scenariusza lub scenariusz, bądź obszerne fragmenty scenariusza Projektu,
g) Określenie wymagań technicznych związanych z produkcją Projektu,
h) Projekty kostiumów i scenografii oraz ewentualnie próbki fragmentów utworów muzycznych wykorzystywanych w Projekcie, o ile w dacie zgłaszania Projektu będzie w ich posiadaniu,
i) Podpisane oświadczenie Uczestnika Konkursu do ofert konkursowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona powołane przez Organizatora Jury OFF, po zapoznaniu się ze wszystkimi Projektami w ramach II Etapu Konkursu. Data zebrania Jury OFF zostanie ustalona przez Organizatora. Werdykt Jury OFF zostanie ogłoszony podczas Finału 41. PPA w dniu 27.03.2020 r.

Nagrodą główną za zwycięstwo w Konkursie jest statuetka Tukana OFF oraz nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł.
Jury może podzielić nagrodę pieniężną za zwycięstwo w Konkursie i przyznać jej część pozostałym Uczestnikom II Etapu Konkursu, przy czym w takim przypadku nagroda dla zwycięzcy Konkursu nie będzie niższa niż 6.000,00 zł. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody głównej czy wyróżnień. Kwota nagrody pieniężnej jest kwotą brutto.

Publiczność przyznaje nagrodę – statuetkę Tukana Off Publiczności. Zwycięzca wybierany jest na podstawie średniej liczby głosów z wypełnianych ankiet.

Informacje pochodzą ze strony: teatrcapitol.app.box.com

Konkursy muzyczne i artystyczne w Polsce publikowane są u nas na bieżąco! 

Kontakt

Teatr Muzyczny CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław

off@teatr-capitol.pl
teatrcapitol.app.box.com

Dokumenty

do pobrania