Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci28
 • absolwenci27
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne7
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie30
 • małopolskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa3
 • samorząd11
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na pracę związaną z dorobkiem L. Kaczyńskiego

organizator:

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2016

Konkurs na pracę związaną z dorobkiem L. Kaczyńskiego

Zarząd Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  ogłasza Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską w Zakresie Nauk Humanistycznych, Nauk Prawnych i Nauk Społecznych. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie poświęcone problematyce społecznej, politycznej oraz prawnej związanej z refleksją polityczną oraz działalnością Lecha Kaczyńskiego.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w roku 2015/2016, które uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą i podnoszą problematykę:

 • szeroko rozumianej idei solidarności (w wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym oraz międzynarodowym)
 • polityki historycznej
 • roli Polski w Europie Środkowej.

Termin zgłaszania prac upływa 1 lipca 2015 roku.

Zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu wymaga:

 • pisma przewodniego, podpisanego przez autora pracy oraz promotora, zaopatrzonego w uzasadnienie mające charakter merytoryczny
 • załączenia jednego egzemplarza pracy magisterskiej (wraz z wersją elektroniczną) oraz dwóch opinii naukowych (promotora oraz recenzenta).

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów,  należy przesłać na adres: kontakt@lechkaczynski.pl , z dopiskiem: Konkurs.

Nagrody przewidywane dla zwycięskich prac to staż w Parlamencie Europejskim, staż w Kancelarii Prezydenta RP, staż w jednym z biur poselskich

Informacje pochodzą ze strony:  www.lechkaczynski.pl

Kontakt

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa

kontakt@lechkaczynski.pl
www.lechkaczynski.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu