Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z zakresu rynku finansowego

organizator:

Komisja Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2016
liczba nagród: nagroda główna, wyróżnienia
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs na pracę z zakresu rynku finansowego

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Nadzoru Finansowego  ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W V edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Prace należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać:

1). autorzy prac po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
2). promotorzy za zgodą autorów;
3). przedstawiciele władz uczelni, w tym dziekani wydziałów lub kierownicy innych
jednostek organizacyjnych uczelni mających prawo nadawania stopnia naukowego
doktora, za zgodą autorów;
4). przedstawiciele władz jednostek naukowych, w tym dyrektorzy instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych, mających prawo nadawania stopnia naukowego doktora, za zgodą autorów.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:

a). pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
b). streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
c). formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorami – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) wraz ze zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
d). kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e). pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:
Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
Plac Powstańców Warszawy 1,
skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1,
z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia odbędzie się nie później niż do 30 listopada 2016 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.knf.gov.pl/index.html

Kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa
tel. 22 262-58-00
knf@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl/index.html

Dokumenty

do pobrania