Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na prace naukową poświeconą logistyce towarów niebezpiecznych

organizator:

Emerpress

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2017
pula nagród: 3000

Konkurs na prace naukową poświeconą logistyce towarów niebezpiecznych

Kategorie
W roku 2017 konkurs będzie obejmował następujące kategorie:

 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska lub doktorska) związana z bezpieczeństwem towarów niebezpiecznych;
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska lub doktorska) związana z bezpieczeństwem urządzeń technicznych używanych w transporcie;
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska lub doktorska) związana z bezpieczeństwem przy mocowaniu ładunków.

Dedykowana pula nagród na rok 2017 wynosi 3 000 zł.

Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2017 roku (1 szt wydruk + wersja elektroniczna) na adres:
Bezpieczeństwo w Logistyce
ul. Rybnicka 43
43-190 Mikołów
Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie tematyki bezpieczeństwa w procesach logistycznych towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym oraz morskim i powietrznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu multimodalnego oraz mocowania ładunków.
 2. Konkurs obejmuje prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w podanej powyżej tematyce.
 3. Do konkursu można przysyłać prace, które zostaną obronione w danym roku.
 4. Oceny prac dokonuje Kapitułą powołana przez organizatora.
 5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. Kapituła wybiera najlepszą pracę oraz może przyznać nagrody finansowe. O wysokości nagród oraz o ich ostatecznym podziale decyduje organizator.
 7. Konkurs ma charakter ciągły i obejmuje okres 12 miesięcy roku kalendarzowego.
 8. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku konkursu.
 9. W celu udziału w konkursie należy nadesłać jeden egzemplarz pracy w formie wydrukowanej oraz plik z formą elektroniczną (pdf). Prace nie będą odsyłane lecz zostaną w formie zdigitalizowanej przekazane do zasobów Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy.
 10. W ramach współpracy redakcja kwartalnika „Bezpieczeństwo w Logistyce” udostępni nieodpłatnie wyniki prowadzonych badan w zakresie warunków przewozu towarów niebezpiecznych oraz jeżeli będzie to uzasadnione i umotywowane dane uzupełniające.
 11. Osoba przystępująca do konkursu jest zobowiązana przedstawić wniosek o udostępnienie danych podpisany przez promotora pracy. Propozycja wniosku została zawarta w załączniku 1.
 12. Osoba przystępująca do konkursu jest poinformować organizatora o ewentualnych zastrzeżeniach i ograniczeniach związanych z możliwością upublicznienia pracy po konkursie w ramach wspomnianych powyżej zasobów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania na wniosek pracy lub jej opisu organom administracji i innym organizacjom zajmującym się bezpieczeństwem.
 14. Głównym miejscem publikacji wyników oraz informacji jest strona bezpieczenstwowlogistyce.pl

Informacje pochodzą ze strony bezpieczenstwowlogistyce.pl

Kontakt

Emerpress
ul. Rybnicka 43
43-190 Mikołów


bezpieczenstwowlogistyce.pl

Dokumenty

do pobrania