Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie związane z prawami dziecka

organizator:

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2023

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie związane z prawami dziecka

Konkurs ogłoszony został przez Rzecznika Praw Dziecka. Do 15 marca 2023 roku składać można prace magisterskie i doktorskie, które dotyczą praw dziecka lub instytucji rzecznictwa prac dziecka. Rzecznik zaprasza do udziału wszystkie osoby, które w ciągu trzech ostatnich lat uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski.

Zgłosić pracę do konkursu może autor pracy lub – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotor pracy czy władze uczelni. Oceny prac dokona komitet konkursowy w składzie 5-osobowym, powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Nagroda główna przewidziana regulaminem dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich to 5 000 zł, a w kategorii prac magisterskich – 3 000 zł. W obu kategoriach można również otrzymać wyróżnienia.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w terminie (decyduje data złożenia w Biurze RPD lub data stempla pocztowego) dwóch kopii na płytach CD lub dyskach przenośnych (pendrive), zawierających wersję elektroniczną zgłaszanej pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku 2020, 2021 lub 2022, odpowiadającej warunkom zawartym w regulaminie, wraz z podpisanymi oświadczeniami, których formularze zamieszczone są na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.brpd.gov.pl

Sprawdź zestawienie konkursów na prace dyplomowe!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa

rpd@brpd.gov.pl
brpd.gov.pl