Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie z Poznania

organizator:

Miasto Poznań

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2016
liczba nagród: 6
wartość nagrody: 8000 zł
pula nagród: 36 000 zł

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie z Poznania

Wystartowała XII edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Jeżeli uzyskałeś już tytuł magistra lub doktora, a Twoja praca dyplomowa jest związana z naszym miastem lub przedstawia rozwiązania możliwe do wykorzystania w naszym mieście, to konkurs właśnie dla Ciebie.

Celem konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” jest zaangażowanie młodych talentów naukowych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem.

Na konkurs przyjmowane będą prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.

Na autorów 3 najlepszych prac doktorskich czeka 8.000 zł, najlepsze 3 prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4.000 zł brutto.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł
  naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry),
 • streszczenie pracy, w którym autor wyraźnie wskazuje obszar/dziedzinę
  funkcjonowania miasta, w której praca może znaleźć zastosowanie,
 • pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również
  te publikacje,
 • dwie opinie na temat pracy, w tym jedna promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna
  akcentować utylitarne walory pracy.

Prace na konkurs, wraz z uzupełniającą dokumentacją, należy dostarczyć w terminie do 16 listopada do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, Poznań pl. Kolegiacki 17, pok. 261 (tel. 61 878 57 48, 61 878 57 40)

Wniosek zgłoszeniowy oraz streszczenie powinny zostać dostarczone w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie.doc, na płycie CD, lub przesłane na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl)

Informacje pochodzą ze strony: www.poznan.pl

 

Kontakt

Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 57 48, 61 878 57 40

www.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania