Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską o tematyce energetycznej

organizator:

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie, zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Konkurs na pracę magisterską o tematyce energetycznej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016, w szkołach wyższych na terenie Warszawy i Szczecina. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii.
Do udziału w konkursie przyjmowane są prace w następujących obszarach tematycznych:
 • Analiza czynników wpływających na cenę świadectw pochodzenia – ewolucja tego rynku w czasie,
 • Rola administracji państwowej w kształtowaniu podaży i popytu na rynku świadectw pochodzenia,
 • Systemy wsparcia (cen gwarantowanych, kwotowy, aukcyjny), a rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i Europie,
 • Czynniki ryzyka w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej,
 • Koszty wytworzenia energii elektrycznej w energetyce wiatrowej oraz innych technologiach,
 • Determinanty udziału energetyki wiatrowej w miksie energetycznym,
 • Konkurencyjność energetyki wiatrowej na rynku energii elektrycznej,
 • Rola energetyki wiatrowej w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Nagrody:
 • Nagroda Główna – płatny staż w jednej z firm z branży energetyki wiatrowej,
 • Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł.
Termin nadsyłania prac: 30 września 2016 r.
Prace wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać elektronicznie na adres: info@polskiegwarancje.pl.
Informacje pochodzą ze strony www.psew.pl.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
ul. Księcia Bogusława X 1/12-13
70-440 Szczecin
tel. 91 48 62 530
info@polskiegwarancje.pl
www.psew.pl