Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci28
 • absolwenci27
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne7
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie30
 • małopolskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa3
 • samorząd11
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na prace dyplomowe związane z Częstochową

organizator:

Urząd Miasta w Częstochowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.12.2022

Konkurs na prace dyplomowe związane z Częstochową

Urząd Miejski w Częstochowie oraz Prezydent Miasta po raz kolejny zapraszają do udziału w konkursie na prace dyplomowe związane z Częstochową. Prace można zgłosić do 23 grudnia 2022 roku.

Uczestnikami realizowanego w ramach miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” konkursu mogą być absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2021/2022.

Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Dla laureatek i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody pieniężne (nagroda prezydenta – 3000 złotych brutto, wyróżnienie – 1000 złotych brutto).

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

 •  pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
 • wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,
 • potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
 • streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: www.samorzad.pap.pl

Inne konkursy na prace dyplomowe znajdziecie w naszym zestawieniu!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta w Częstochowie
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl