Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej

organizator:

Polska Izba Opakowań

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2015

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej

Bez mała 4-letni okres współpracy Izby ze środowiskami akademickimi, w tym ze studenckimi kołami naukowymi o profilu opakowaniowym, a także rozszerzenie Konkursu PakStar o kategorię projektów studenckich, wskazują na realne możliwości osiągnięcia nowego jakościowo systemu pozyskiwania studentów dla problematyki opakowań. Chodzi o zwiększenie zainteresowania zagadnieniami szeroko rozumianego opakowalnictwa, co winno przyczynić się do pozyskania specjalistów z wyższym wykształceniem dla przemysłu opakowań oraz zarządzania gospodarką opakowaniami (rynek, logistyka, zagospodarowanie odpadów itp.).
W  dniu 5 listopada 2013 r.  Rada Polskiej Izby Opakowań podjęła decyzję o rozpisaniu Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. Pierwsza edycja Konkursu ogłoszona została na początku 2014 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłoszono 10 prac (5 prac magisterskich oraz 5 prac inżynierskich). Zgodnie z Regulaminem, do końca lutego 2015 roku Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu nagród za pierwszą edycję Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na początku marca.
Od nowego roku ruszyła już druga edycja tego Konkursu. Termin zgłaszania prac do 31 grudnia 2015 r. Regulamin do pobrania na stronie Organizatora.
W regulaminie przewidziano, iż fundatorami nagród będą przedsiębiorcy. Podejmując decyzję o organizacji Konkursu Rada zwróciła się do członków Izby o sponsorowanie tego przedsięwzięcia.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie dotyczące:
 • materiałów opakowaniowych, technologii ich otrzymywania, przetwarzania i sposobów oraz obszarów zastosowania;
 • opakowań, technologii ich wytwarzania, projektowania i konstrukcji oraz ich funkcji;
 • organizacji i zarządzania procesami wytwarzania opakowań oraz gospodarki opakowaniami;
 • ekologii opakowań;
 • systemów i środków technicznych realizujących procesy pakowania i produkcji opakowań;
 • zagadnień bezpieczeństwa opakowań dla człowieka i środowiska;
 • oceny jakości opakowań z punktu widzenia producentów, użytkowników i konsumentów pakowanych produktów;
 • perspektyw i kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie oraz czynników determinujących proinnowacyjny rozwój branży opakowań;
 • innej problematyki, ściśle związanej z dziedziną opakowalnictwa, mającej wpływ, wg opinii autorów prac, promotorów lub recenzentów na unowocześnienie krajowego przemysłu opakowań.
Informacje pochodzą ze strony: www.pio.org.pl

Kontakt

Polska Izba Opakowań
ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa

02-942 Warszawa
www.pio.org.pl