Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma13
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na prace dyplomowe o rozwoju Metropolii GZM

organizator:

Metropolia GZM

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie, śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2023

Konkurs na prace dyplomowe o rozwoju Metropolii GZM

W dniu 11 sierpnia 2023 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr 237/2023 przyjął Regulaminu konkursu na najlepsze prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie poświęcone tematyce metropolitalnej.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione po utworzeniu związku metropolitalnego w województwie śląskim Metropolii GZM tj. od 1 lipca 2017 r.
Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci uczelni wyższych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Metropolitalnego GZM i jego jednostek organizacyjnych oraz osoby spokrewnione i spowinowacone do drugiego stopnia z pracownikami Urzędu Metropolitalnego GZM i jego jednostek organizacyjnych.
Prace do udziału w konkursie zgłaszane są przez uczestników.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 • streszczenie pracy z jednoznacznym wskazaniem: jej obszaru tematycznego, opisu możliwości jej zastosowania w pracach oraz projektach Metropolii GZM lub jej gmin członkowskich lub działaniach informacyjno-promocyjnych na temat Metropolii GZM;
 • dwie recenzje dotyczące zgłaszanej pracy;
 • pełny tekst pracy (format plików: word lub pdf);
 • wykaz publikacji, które powstały w oparciu o zgłaszaną pracę, tj. w szczególności: artykuły naukowe, artykuły prasowe, materiały radiowe, materiały telewizyjne, materiały internetowe (jeśli dotyczy).

Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

 

Zgłoszenia w ramach konkursu (wraz z załącznikami) można składać w Kancelarii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 – 15.00, możliwe jest przesłanie zgłoszeń:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: rw@metropoliagzm.pl w formie załączników i/lub linku/linków do pobrania poprzez Dysk Google, Microsoft SharePoint;
 • pocztą tradycyjną na adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (/MetropoliaGZM/SkrytkaESP).

Informacje pochodzą ze strony: bip.metropoliagzm.pl

Inne konkursy na prace dyplomowe znajdziecie tutaj.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
tel. 32 718 07 80
rw@metropoliagzm.pl
metropoliagzm.pl