Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową poświęconą Gdyni

organizator:

Urząd Miasta Gdyni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2017

Konkurs na pracę dyplomową poświęconą Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni w dwóch kategoriach:

 • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
 • praca dyplomowa doktorska.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

W ocenie prac Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

 • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
 • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
 • aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 01 stycznia 2012 r., a 31 grudnia 2016 r. Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w okresie: od kwietnia do listopada 2017 roku:

 • I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 30 czerwca 2017 roku.
 • II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 10 listopada 2017 roku.
 • III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród do dnia 28 listopada 2017 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

 • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN brutto;
 • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN brutto;

Szczegółowy regulamin konkursy znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 000
umgdynia@gdynia.pl
gdynia.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin